EN corn
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

corn (też: grain, cereal)
If we get the corn, you can take that whole thing out of there.
Jeśli dostaniemy zboże, możesz wziąść wszystko.
It is very short-sighted to pursue slightly higher corn yields and then have to pay billions of kroner in order to purify the groundwater.
Dążenie do nieco wyższych plonów zbóż, a następnie płacenie miliardów koron w celu oczyszczenia wód podziemnych jest bardzo krótkowzrocznym działaniem.
I would also like to object strongly to the use of corn, cereals and other primary agricultural food products for energy production.
Chciałbym także zgłosić sprzeciw wobec używania kukurydzy, zbóż i innych podstawowych produktów rolnych do produkcji energii.
corn (też: grain, kernel)

2. Medycyna

corn (też: callosity, callus, callous)

3. pejoratywny

corn (też: banality)

4. "maize", Amerykański angielski

corn (też: maize)
In Africa, corn is one of the main foods in many places.
W Afryce kukurydza jest często podstawowym produktem żywieniowym.
Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
I powiem wam jeszcze, że kukurydza to nie wszystko.
Now, corn originated, we think, in Mexico.
Kukurydza wywodzi się, jak sądzimy, z Meksyku.

5. "wheat", Brytyjski angielski

corn (też: wheat)
Well, the foods that are produced are, more or less, corn, soy and wheat.
Kukurydza, soja i pszenica.
However, we have seen that prices over recent months have increased specifically for wheat and corn or maize.
W ciągu ostatnich miesięcy daje się jednak zauważyć wzrost cen - szczególnie pszenicy i kukurydzy.
Since 2006, the price of corn has risen threefold, and the price of wheat by 180% on the international market, while overall food prices have increased by 83%.
Od 2006 roku cena kukurydzy na rynkach światowych wzrosła trzykrotnie, a cena pszenicy - o 180%, podczas gdy przeciętne ceny żywności wzrosły o 83%.

6. "oat", Szkocki angielski

corn (też: oat)
Robią swoje whiskey z naszego owsa.

Synonimy (angielski) dla "corn":

corn

Przykłady użycia - "corn" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd the talk you heard about ethanol earlier today, to me, is the final triumph of corn over good sense.
Dowiedziałem się, że wszyscy jesteśmy wykorzystywani przez kukurydzę.
EnglishYou can grow three things: wheat, corn, and broccoli.
Możesz uprawiać trzy rośliny: pszenicę, kukurydzę i brokuły.
EnglishIf I plant a grain of corn, I am thinking only of today, but if I plant a tree, I am looking to the future.
Kiedy sadzę kukurydzę myślę jedynie o teraźniejszości, ale kiedy sadzę drzewo spoglądam w przyszłość.
EnglishYou can see the rows in the bottom, the way you can see the rows in a field that has just been plowed to plant corn.
Jak widzicie, w dnie wyorane są rzędy, podobne do rzędów, które widać na świeżo zaoranym polu, przygotowanym do zasiewu.
EnglishInstead of crops in the fields we find rape, corn, reeds, which once processed end up in the fuel tanks of cars.
Zamiast plonów na polach znajdujemy rzepak, kukurydzę i trzcinę, które po przetworzeniu lądują w zbiornikach paliwowych samochodów.
EnglishCorn.
EnglishCorn is having a crisis.
EnglishBuy some corn with the money.
Englishcorn on the cob
EnglishAnd as you think about this stuff and what the implications of this are, we're going to start not just converting ethanol from corn with very high subsidies.
I gdy się nad tym zastanowić, jakie są tego następstwa, zaczniemy nie tylko zamieniać kukurydzę w etanol z dużą ilością subwencji.
EnglishAnd I'm going to take you to a farm right now, because I used this idea to develop my understanding of the food system and what I learned, in fact, is that we are all, now, being manipulated by corn.
Zabiorę was teraz na farmę. ~~~ Użyłem tego podejścia , aby lepiej zrozumieć produkcję żywności.
EnglishMore than 40 million tonnes of protein crops, mainly soya beans and corn gluten feed, are imported annually, representing 80% of the EU's protein consumption.
Ponad 40 milionów ton roślin wysokobiałkowych, głównie soi i kukurydzianego glutenu paszowego, jest przywożonych co roku; odpowiada to 80 % konsumpcji roślin wysokobiałkowych w UE.
EnglishI went back to South Carolina after some 15 years amid the alien corn at the tail end of the 1960s, with the reckless condescension of that era thinking I would save my people.
Wróciłem do Południowej Karoliny po jakichś 15 latach, pod koniec lat 60-tych, z lekkomyślną protekcjonalnością tej epoki, myśląc o tym, że mógłbym ocalić swoich ludzi.