"contract of employment" po polsku

EN

"contract of employment" - polskie tłumaczenie

EN contract of employment
volume_up
{rzeczownik}

contract of employment (też: employment contract)
(FR) 'Persons with a directly binding contract of employment, governed by private law, with the European institutions'.
(FR) "Osoby z bezpośrednio wiążącą umową o pracę, podlegającą prawu prywatnemu, zawartą z instytucjami europejskimi.”.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "contract of employment"

contract rzeczownik
contract przymiotnik
to contract czasownik
of przyimek
Polish
employment rzeczownik
to employ czasownik

Przykłady użycia - "contract of employment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt does not offer any particular rights or benefits to card holders, because it requires a contract of employment to already be in place.
Nie oferuje ona żadnych konkretnych praw ani korzyści dla posiadaczy kart, gdyż wymogiem jest uprzednie zawarcie umowy o pracę.
EnglishThe system has an additional component: the possibility of childcare leave, during which the contract of employment is not discontinued.
System ten ma jeszcze jedną dodatkowy komponent: możliwość urlopu opiekuńczego nad dzieckiem, który nie przerywa ciągłości umowy o pracę.