"contact details" po polsku

EN

"contact details" - polskie tłumaczenie

EN contact details
volume_up
{liczba mnoga}

contact details
volume_up
dane kontaktowe {niemęskoos.}
National rural development programmes - contact details by country
Krajowe programy rozwoju obszarów wiejskich – dane kontaktowe
Antibody testing available upon request of physician, contact details for this antibody testing.
Dostępność badań przeciwciał na życzenie lekarza; dane kontaktowe dla przeprowadzenia tych badań.
This man gave me his contact details at the end of the evening and said, "If you want to do this, call me."
Pan dał mi swoje dane kontaktowe i dodał: "Jeśli chcesz to zrobić, zadzwoń."

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "contact details"

contact rzeczownik
contact przymiotnik
to contact czasownik
details rzeczownik
to detail czasownik
detail rzeczownik
detail przymiotnik

Przykłady użycia - "contact details" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor details, contact the liaison office for posted workers in the country you're going to.
Więcej informacji uzyskasz w biurze łącznikowym dla pracowników delegowanych w kraju, do którego wyjeżdżasz.
EnglishFor more exact details, contact the pension authority handling your claim.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zakładem ubezpieczeń emerytalnych, który rozpatruje Twój wniosek.
EnglishPlease contact your bank for details.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z odpowiednim bankiem.
EnglishWe need to have full information on the traders, with their names, addresses and contact details.
Musimy mieć pełne informacje na temat podmiotów handlowych, znać ich nazwy (nazwiska), adresy i dane do kontaktów.
EnglishContact your bank for details.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z odpowiednim bankiem.
EnglishE-mail your questions Contact and visit details for institutions, press contacts
EnglishContact Axis for more details
W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z firmą Axis
EnglishIf tracking information isn't available, contact the seller for details.
Jeśli informacje umożliwiające śledzenie przesyłki są niedostępne, można skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje.
EnglishFor details, contact the liaison office posted workers or single contact point in the country you're going to.
Więcej informacji możesz uzyskać w biurze łącznikowym dla pracowników delegowanych lub w punkcie kontaktowym w kraju, do którego wyjeżdżasz.
EnglishWhen dealing with a private seller, make sure you know as much as possible about him or her, including contact details.
W przypadku zawierania transakcji ze sprzedawcą prywatnym, powinieneś dowiedzieć się o nim jak najwięcej, włącznie z jego danymi kontaktowymi.
EnglishBefore offering you their service, traders in the EU are required to give you their contact details and detailed information on:
Przed zaoferowaniem swoich usług firmy handlowe w UE są zobowiązane do podania danych kontaktowych i szczegółowych informacji dotyczących: