"consumers" po polsku

EN

"consumers" - polskie tłumaczenie

EN consumers
volume_up
{liczba mnoga}

consumers (też: the public, recipients, viewers, receivers)
volume_up
odbiorcy {męskoos.}
Those consumers who live in cities and love to receive advertising material in their letterboxes.
Ci odbiorcy, którzy mieszkają miastach i uwielbiają otrzymywać materiały reklamowe za pośrednictwem poczty.
The third internal energy market package also brought a new instrument intended to inform consumers - the European energy consumer checklist.
W trzecim pakiecie w sprawie wewnętrznego rynku energii wprowadzono także nowy instrument, którego celem jest informowanie konsumentów - listę kontrolną europejskiego odbiorcy energii.

Przykłady użycia - "consumers" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
Wywrze to presję na przemysł, aby szybko dostarczył te samochody konsumentom.
English. - The EU has made significant progress in improving consumers' rights.
na piśmie. - UE poczyniła znaczące postępy w zakresie poprawy praw konsumentów.
EnglishOne right which EU consumers are entitled to is that of food security and safety.
Jednym z praw, które przysługuje konsumentom UE jest bezpieczeństwo żywności.
EnglishThe important thing is that food is safe and that consumers are not deceived.
Ważne jest również to, aby żywność była bezpieczna, a klienci nie byli oszukiwani.
EnglishThese consumers must benefit most from the energy efficiency improvements made.
Tacy konsumenci muszą mieć największe korzyści z poprawy efektywności energetycznej.
EnglishUltimately, we have to respect the wishes of consumers, who reject this type of food.
W końcu musimy szanować wolę konsumentów, którzy odrzucają tego rodzaju żywność.
EnglishStimulation of this may bring benefits to farmers, consumers and whole economies.
Jej pobudzenie może dać korzyści rolnikom, konsumentom i całym gospodarkom.
EnglishIf European consumers were to get slightly cheaper textiles, would that be a problem?
Czy byłby to problem, gdyby konsumenci europejscy mieli nieco tańsze tekstylia?
EnglishBesides, it is imperative that citizens, as consumers, be better informed.
Ponadto obywatele, jako konsumenci, bezwzględnie powinni być lepiej informowani.
EnglishOf course this had a very negative impact on domestic growers and consumers.
Oczywiście miało to bardzo negatywny wpływ na rodzimych plantatorów i konsumentów.
EnglishContracts are the fundamental links in relationships between companies and consumers.
Umowy to podstawowe ogniwa w stosunkach między przedsiębiorstwami a konsumentami.
EnglishLet me say that what European consumers are now experiencing is a loss of confidence.
Możemy powiedzieć, że europejscy konsumenci doświadczają obecnie utraty zaufania.
EnglishBut, as consumers, we are reduced to being the objects of a marketing campaign.
Ale jako konsumenci jesteśmy zredukowani do bycia przedmiotami kampanii marketingowej.
EnglishWhy have you not spoken of the costs that will be passed on to consumers?
Dlaczego nie odnosi się Pan do kosztów, które zostaną przerzucone na konsumenta?
EnglishI and others believe that our consumers want to know where their food comes from.
Wspólnie z innymi uważam, że nasi konsumenci chcą wiedzieć, skąd pochodzi ich żywność.
EnglishConsumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Konsumenci potrzebują dokładnych informacji, aby mieli możliwość bronienia swych praw.
EnglishThere is nothing to show that there will be any real benefit to consumers.
Nie ma żadnych dowodów pokazujących, że konsumenci odniosą jakąkolwiek korzyść.
EnglishOn the other hand, we need to ensure a high level of protection for European consumers.
Z drugiej strony musimy zapewnić wysoki poziom ochrony europejskich konsumentów.
EnglishA second element concerns a more open and neutral Internet for consumers.
Drugi element dotyczy bardziej otwartego i neutralnego dla konsumentów Internetu.
EnglishIn addition, we would enable consumers to open accounts in other countries.
Co więcej, chcielibyśmy zachęcić konsumentów do otwierania kont w innych państwach.