"consumer" po polsku

EN

"consumer" - polskie tłumaczenie

EN consumer
volume_up
{rzeczownik}

consumer
An informed consumer is also a more active consumer!
Poinformowany konsument to bardziej aktywny konsument!
A good consumer is a consumer aware of his or her rights and how rightfully to enforce them.
Dobry konsument to konsument, który jest świadom swoich praw i tego, jak walczyć o ich egzekwowanie.
. - (SV) Mr President, the consumer is defenceless on the Internet.
Konsument jest w Internecie bezbronny.
Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers (
W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii (
Those consumers who live in cities and love to receive advertising material in their letterboxes.
Ci odbiorcy, którzy mieszkają miastach i uwielbiają otrzymywać materiały reklamowe za pośrednictwem poczty.
The public consultation entitled Towards a Charter on the European Energy Consumers was launched in July 2007.
Konsultacje publiczne "W kierunku Europejskiej karty praw odbiorców energii” ruszyły w lipcu 2007 roku.

Przykłady użycia - "consumer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNovartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Germany Attn:
Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Niemcy Kontakt:
EnglishThese questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on consumer protection in the European Union.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.
EnglishI deeply regret this, as it means that important consumer information will be lost.
Bardzo tego żałuję, ponieważ ta bardzo ważna dla konsumenta informacja zniknie.
EnglishSpikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Skoki cen energii wywołują ogromną presję na budżet przeciętnego konsumenta.
EnglishMisleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
Należy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.
EnglishThere are even different emphases within the overall complex of consumer rights.
Nawet w całym zbiorze praw konsumentów nacisk kładzie się na różne aspekty.
EnglishNovartis Consumer Health SA/ NV Medialaan, 30 Bus 5 - 1800 VILVOORDE Belgium Attn:
Novartis Consumer Health SA/ NV Medialaan, 30 Bus 5 - 1800 VILVOORDE Belgia Kontakt:
EnglishIn my opinion consumption is the fundamental characteristic of the consumer society.
Moim zdaniem konsumpcja stanowi podstawową cechę konsumpcyjnego społeczeństwa.
EnglishI think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
Uważam, że powołanie europejskiego rzecznika praw konsumenta jest dosyć wątpliwe.
EnglishAnd four, a global recession that has fundamentally shocked consumer behaviors.
I po czwarte, globalna recesja, która dogłębnie wstrząsnęła zachowaniami konsumentów.
EnglishThis is about improving and harmonising consumer protection at European level.
Sprawa dotyczy polepszenia i harmonizacji ochrony konsumenta na szczeblu europejskim.
EnglishThe objective of this directive is to achieve a high level of consumer protection.
Celem tej dyrektywy jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów.
EnglishMore importantly, this package will strengthen consumer protection and food safety.
Co więcej, pakiet ten wzmocni ochronę konsumentów i bezpieczeństwo żywności.
EnglishThat is illustrative of the importance which it ascribes to consumer protection.
Obrazuje to znaczenie, jakie prezydencja hiszpańska przywiązuje do ochrony konsumentów.
EnglishI can well understand why consumer confidence should be shaken at this moment.
Doskonale rozumiem przyczyny obecnej utraty zaufania ze strony konsumentów.
EnglishZynga has risen on the consumer's desire to not want to be locked in to fixed-cost.
Zynga powstała na pragnieniu konsumentów do nie przywiązywania się do stałych opłat.
EnglishThis approach is also supported by the European consumer organisation BUC.
To podejście jest popierane także przez europejską organizację konsumencką BUC.
EnglishFinally, Mr President, Commissioner, consumer safety must not be forgotten.
Na koniec pragnę powiedzieć, że nie należy zapominać o bezpieczeństwie konsumenta.
EnglishA developed consumer protection policy is also a means of supporting SMEs.
Rozwinięta polityka ochrony konsumentów jest także instrumentem wspierania MŚP.