"to constrain" po polsku

EN

"to constrain" - polskie tłumaczenie

EN to constrain
volume_up
[constrained|constrained] {czasownik}

I am not a fan of globalisation, I am simply saying that it is there, we cannot constrain it.
Nie jestem fanem globalizacji, mówię jedynie, że ona jest, nie możemy jej ograniczyć.
You can hold the Shift key while dragging to constrain the movement to the nearest horizontal or vertical axis.
Podczas przeciągania obiektu możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift, aby ograniczyć ruch do najbliższej osi poziomej lub pionowej.
Such discrimination severely constrains access to the labour market for both older and younger workers.
Taka dyskryminacja poważnie ogranicza dostęp do rynku pracy zarówno starszym, jak i młodszym pracownikom.
to constrain (też: to compel, to strong-arm, to bulldoze)
volume_up
zmusić {czas. dk}
volume_up
zahamować {czas. dk}

Przykłady użycia - "to constrain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIts aim will not be to constrain local authorities, but rather to help them.
Ich celem nie będzie ograniczanie lokalnych władz, ale wspomaganie ich.
EnglishAt the same time, several national laws constrain surveillance.
Jednocześnie systemy prawne części państw członkowskich ograniczają możliwości inwigilacji.
EnglishHold the Shift key while rotating to constrain the rotation to 15 degree increments.
Podczas obracania obiektów możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift, aby obracać je równo co 15 stopni.
EnglishAnd the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and constrain [them] to come in, that my house may be filled.
I rzekł Pan do sługi: Wynijdź na drogi i między opłotki, a przymuś wnijść, aby był napełniony dom mój.
EnglishKorea is in fact known to be keeping in force certain laws that contain major plant-health restrictions, which severely constrain our agricultural producers.
Wiadomo, że Korea utrzymuje w mocy pewne przepisy nakładające ostre restrykcje w zakresie zdrowotności roślin, które oznaczają poważne ograniczenia dla naszych producentów rolnych.
EnglishAnd he sent messengers unto Abimelech craftily, saying, Behold, Gaal the son of Ebed and his brethren are come to Shechem; and, behold, they constrain the city [to take part] against thee.
I wyprawił posły do Abimelecha potajemnie, mówiąc: Oto Gaal, syn Obedów, i bracia jego przyszli do Sychem, a oto chcą walczyć z miastem przeciwko tobie.