EN confused
volume_up
{przymiotnik}

confused (też: raddled)
I think Mr Morillon was looking as confused as I was.
Sądzę, że pan Morillon był tak samo zdezorientowany, jak ja.
Czuję się nieco zdezorientowany.
Byłem zupełnie zdezorientowany.
confused (też: abashed, sheepish, ferdutzt)
volume_up
zmieszany {przym. m.}
Maybe it's a Middle Eastern culture that became confused with Islam.
Może to jest kultura Bliskiego Wschodu zmieszana razem z islamem.
And he's still a little confused, but I think that anyone who talks to me for more than a couple of minutes realizes I'm not exactly a terrorist threat.
Nadal był lekko zmieszany, ale sądzę, że każdy kto porozmawia ze mną kilka minut, zdaje sobie sprawę, że kiepski ze mnie terrorysta.
She asked where I had learned to speak English so well, and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language.
Pytała, gdzie nauczyłam się tak dobrze mówić, i była zmieszana, gdy odpowiedziałam jej, że angielski jest językiem urzędowym Nigerii.
volume_up
zawiły {przym. m.}
We let slip a few years of confused and incomplete political freedom.
Mamy za sobą kilka lat zawiłej i niepełnej wolności politycznej.
confused (też: abashed, bemused, flustered)
volume_up
speszony {przym. m.}
confused (też: jumbled)
volume_up
pomieszany {przym. m.}
Recently, though, the roles have become rather confused.
W ostatnim czasie jednak role te zostały nieco pomieszane.
confused (też: taken aback)
volume_up
zbity z tropu {przym. m.}

Przykłady użycia - "confused" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe situation in Libya and within the international community is confused.
Sytuacja w Libii oraz w społeczności międzynarodowej jest skomplikowana.
EnglishBut I have found that one thing really confused people in Ireland.
Stwierdziłam, że jedna kwestia była dla Irlandczyków naprawdę niezrozumiała.
EnglishIt confused me; why did these allergy symptoms persist well past the pollen season?
Wprawiło mnie to w zakłopotanie; dlaczego symptomy alergii utrzymują się długo po sezonie pylenia?
EnglishIt seems to me that this has been somewhat confused in the previous speeches.
Moim zdaniem we wcześniejszych wystąpieniach doszło w tej kwestii do swego rodzaju pomylenia pojęć.
EnglishI've got a very confused background which perhaps makes me appropriate for confused times.
Mam bardzo poplątany życiorys, co może sprawia, że świetnie pasuję do tych poplątanych czasów.
EnglishSo I felt confused, a little bit frustrated and angry, like maybe I'd misunderstood something here.
Poczułam się zagubiona, nieco sfrustrowana i zła, jakbym czegoś tutaj nie zrozumiała.
EnglishThis is a Stirling cycle engine; this had been confused by a lot of things we're doing.
To silnik Stirlinga. ~~~ Chciałem wyjaśnić parę nieporozumień.
EnglishAnd he looks at me really confused and says, "No explosives?" (Laughter) I was like, "No, no.
Patrzy na mnie zdziwiony i pyta: "Żadnych materiałów wybuchowych"?
English. - Mr Barroso, I am confused.
w imieniu grupy EFD - Panie Przewodniczący Barroso! Kompletnie się pogubiłem.
EnglishThe Commission and Council seem to be confused as to what can and cannot be done with PNR data.
Komisja i Rada najwyraźniej nie rozumieją, co można zrobić przy pomocy danych PNR, a czego nie.
EnglishThe system has become a little confused between the market package and the climate package in this area.
Powstało drobne pomieszanie między pakietem rynkowym a pakietem klimatycznym w tej dziedzinie.
EnglishWe have confused Maslow's hierarchy of needs just a little bit.
Pomieszaliśmy hierarchię potrzeb Maslowa, tylko trochę.
EnglishThis confused his colleagues, obviously, because they were sitting right there with him.
Współpracownicy byli zdziwieni, bo przecież siedzieli tuż obok. ~~~ Wyjaśnił, że nie chodziło o nich, ale o kosmitów.
EnglishEveryone had their say and gave their own personal interpretation of what are confused and woolly texts.
Każdy mógł powiedzieć swoje i przedstawić własną interpretację tych zagmatwanych i niejasnych tekstów.
EnglishThey are confused, and you cannot make a decision.
Są zdezorientowane, dlatego nie możecie podjąć decyzji.
EnglishHowever, it has been partly confused with the discussion we had on Regulation No 1049/2001.
Jednak częściowo dyskusja ta została niepotrzebnie powiązana z dyskusją, jaką prowadziliśmy na temat rozporządzenia nr 1049/2001.
EnglishAnd unfortunately, as you get into that, people get confused and think, well maybe you think that's okay.
Niestety, kiedy ludzie zastanawiają się nad tym często zmieszani myślą: "Cóż, widocznie tak ma być." ~~~ Nie, nie może.
EnglishI'm sorry, but we're a little bit confused.
Przepraszam, chyba czegoś nie zrozumieliśmy.
EnglishThis confused approach is unacceptable.
Takie niejasne podejście jest nie do przyjęcia.
EnglishI am, however, confused with regard to certain aspects, perhaps due to excessive reliance on the Commission's assessments.
Niektóre jej aspekty wywołują jednak moją konsternację, być może dlatego, że nadmiernie polegam na ocenach Komisji.