"to configure" po polsku

EN

"to configure" - polskie tłumaczenie

EN to configure
volume_up
[configured|configured] {czasownik}

Toolbar's custom layouts let you configure the placement and display of the Toolbar in Firefox.
Układy niestandardowe paska narzędzi Toolbar umożliwiają konfigurowanie położenia i wyglądu paska narzędzi Toolbar w przeglądarce Firefox.
Configuring IMAP1 access for your Google Apps email address is very similar to configuring it in Google Mail.
Konfigurowanie dostępu IMAP1 dla konta e-mailowego Aplikacji Google jest bardzo podobne do konfigurowania go w Google Mailu.
Konfigurowanie koszyka na zakupy.
to configure (też: to design, to make plans, to engineer)
volume_up
projektować {czas. ndk}
to configure (też: to place, to put, to put up, to set)
to configure (też: to arrange, to fine-tune)
volume_up
ustawić {czas. dk}
to configure
To avoid this type of deletion behavior, please manually configure your iPhone.
Jeśli usuwanie nie ma działać w taki sposób, musisz ręcznie skonfigurować urządzenie iPhone.
With AXIS Camera Management you can configure one or many devices at a time.
Za pomocą AXIS Camera Management można skonfigurować jedno lub wiele urządzeń jednocześnie.
To avoid this type of deletion behavior, please manually configure your iPhone.
Jeśli nie chcesz, aby usuwanie odbywało się w taki sposób, musisz ręcznie skonfigurować urządzenie iPhone.

Przykłady użycia - "to configure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishToolbar's custom layouts let you configure the placement and display of the Toolbar in Firefox.
Układy niestandardowe paska narzędzi Toolbar umożliwiają konfigurowanie położenia i wyglądu paska narzędzi Toolbar w przeglądarce Firefox.
EnglishIf you are using 'recent mode' with POP access, configure your POP client to leave messages on the server.
Jeśli używasz trybu najnowszych wiadomości z dostępem POP, skonfiguruj swojego klienta POP, aby pozostawiał wiadomości na serwerze.
EnglishNo one wants to take the right to configure traffic conditions away from the municipalities or the local or regional authorities.
Nikt nie chce odebrać gminom i władzom lokalnym czy regionalnym prawa do określania warunków ruchu drogowego.
EnglishSelect which parameters you want to configure.
EnglishOnce you've enabled POP1 in Google Mail, you can configure your mail client or wireless device to download Google Mail messages.
Po włączeniu protokołu POP1 w Google Mailu skonfiguruj swojego klienta poczty lub telefon komórkowy do pobierania wiadomości z Google Maila.
EnglishWe recommend that you configure your email client with two outgoing SMTP servers, one for Google Mail and one for your other address.
Zalecamy skonfigurowanie w kliencie e-mail dwóch serwerów SMTP poczty wychodzącej – jednego dla Google Maila i jednego dla innych adresów.
EnglishAlso, if your email signature is garbled, you may need to configure your email client to accept UTF-8 mailto links.
Jeśli Twój podpis w wiadomościach e-mail jest zniekształcony, konieczne może być również skonfigurowanie używanego klienta poczty e-mail do akceptowania linków mailto w formacie UTF-8.
EnglishTo utilize the NoSSLSearch option for your network, please configure the DNS entry for any Google domain (e.g. www.google.com) to be a CNAME for nosslsearch.google.com.
Aby użyć w swojej sieci opcji NoSSLSearch, skonfiguruj wpis DNS dla dowolnej domeny Google (np. www.google.com) tak, aby stanowił rekord CNAME dla adresu nosslsearch.google.com.