EN to come along
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to come along (też: to appear, to arise, to come up, to crop up)
volume_up
pojawić się {czas. zwr. dk}
to come along (też: to appear, to crop up, to crop out, to come out)
volume_up
pojawiać się {czas. zwr. ndk}
to come along (też: to arrive, to get, to arrive (by vehicle))
volume_up
przyjechać {czas. dk}
to come along (też: to arrive, to come, to come near, to be along)
volume_up
przyjść {czas. dk}
If the inspector did come along, it would be amazing if they were able to resist the bribe.
Jeśli jednak przyjdzie jakiś inspektor, raczej nie będzie wzbraniał się przed przyjęciem łapówki.
to come along (też: to come, to come near)
volume_up
przychodzić {czas. ndk}
to come along
volume_up
zjawić się {czas. zwr. dk}
to come along (też: to arrive, to come)
to come along (też: to appear)
volume_up
zjawiać się {czas. zwr. ndk}

2. "make progress"

to come along (też: to accrue, to build up)
volume_up
rosnąć {czas. ndk}
to come along (też: to proceed, to demean)
volume_up
postępować {czas. ndk}
to come along (też: to advance, to make headway)
to come along
volume_up
róść {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to come along" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, it has to come along with the principle of preference for EU Member States.
Jednakże musi się ona wiązać z zasadą preferowania państw członkowskich.
EnglishA new technology will come along to fix the messes we made with the last one.
Pojawi się nowa technologia, która naprawi bałagan, który zrobiliśmy używając poprzedniej.
EnglishAnd I asked them to come along with the person they communicate with most.
Poprosiłam ich o przybycie z osobą, z którą mają najlepszy kontakt.
EnglishThe regulation has therefore come along at completely the wrong time.
Z tego względu przedmiotowe rozporządzenie pojawia się w całkowicie niewłaściwym momencie.
EnglishAt the same time, new lifestyles have come along to take their place.
Jednocześnie w ich miejsce pojawiły się nowe odmiany stylu życia.
EnglishIf the inspector did come along, it would be amazing if they were able to resist the bribe.
Jeśli jednak przyjdzie jakiś inspektor, raczej nie będzie wzbraniał się przed przyjęciem łapówki.
EnglishYour report has therefore come along at the right time.
Z tego względu państwa sprawozdanie pojawiło się we właściwym momencie.
EnglishUsually, you just kind of stand by, and some come along, some don't.
Zwykle to życie przynosi te cuda, a nie my za nimi gonimy.
EnglishThose who want to come, I welcome you to come along with me.
Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą się przyłączyć.
EnglishI think that, with the agreement that we are to vote on today, we have come a good way along the road.
Sądzę, że porozumienie w kwestii dzisiejszego głosowania stanowi uwieńczenie naszych dotychczasowych działań.
EnglishMr President, you wait for one report on buses and trucks and three come along at once.
Panie przewodniczący, oczekiwał pan jednego sprawozdania w sprawie autobusów i pojazdów ciężarowych, a równolegle sporządzono trzy.
EnglishOr did Libya, Italy and Malta simply come along and you accepted them without making any other requests?
Czy może Libia, Włochy i Malta po prostu się do pana zgłosiły, a pan przyjął je, nie wysuwając żadnych innych żądań?
EnglishPay differences between men and women begin, according to the Commission's own pay statistics, when children come along.
Jak wynika ze statystyk płacowych Komisji, różnice w zakresie płac kobiet i mężczyzn zaczynają się wtedy, gdy pojawiają się dzieci.
EnglishGood progress has been made, and the texts have come along very well where the vast majority of points are concerned.
Został osiągnięty satysfakcjonujący postęp, a praca nad tekstami posuwała się bardzo dobrze w przypadku przeważającej większości kwestii.
EnglishCome along, Mr Thorn.
EnglishCome along, Robert.
EnglishAs is inevitable, a report will come along that simply demands a different approach and I believe that the Auken report is one.
W sposób nieunikniony musiało się jednak pojawić sprawozdanie, które po prostu wymaga innego podejścia, i uważam, że takie właśnie jest sprawozdanie pani poseł Auken.
EnglishSo when we see E equals mc squared come along, from a poet's perspective, we see energy as physics, chemistry as mass, and all of a sudden, you get this biology.
Więc kiedy widzimy E=mc kwadrat, z poetyckiej perspektywy, widzimy energię jako fizykę, chemię jako masę i nagle pojmujemy biologię.
EnglishAt the same time, however, we must ensure that help reaches the ordinary people who have lost their jobs and student places while hoping for democracy to come along.
Jednocześnie musimy zadbać o to, by pomoc trafiała do zwykłych ludzi, którzy w oczekiwaniu na nadejście demokracji stracili pracę lub zostali relegowani z uczelni.
EnglishUnfortunately, that has passed, and a lot of people in that category are left without training and therefore without access to other work that may come along.
Niestety okres tego ożywienia mamy już za sobą i wiele osób z tej grupy nie jest odpowiednio wyszkolonych, a zatem nie ma dostępu do pracy, która mogłaby być im oferowana.