"cold" po polsku

EN

"cold" - polskie tłumaczenie

volume_up
cold {rzecz.}
volume_up
cold {przym.}
volume_up
cold {przysł.}
PL
volume_up
COLD {rzecz.} [skrót]

EN cold
volume_up
{rzeczownik}

cold
It is very cold in this House during the debates, including today's debate.
Podczas debat w tej Izbie jest bardzo zimno, również dziś.
It is out in the cold, but it still could have come.
Jest zimno, ale życie i tak by wyszło.
Cold-formed aluminium blisters in cartons of 28 or 56 tablets per carton.
Formowane na zimno blistry aluminiowe pakowane w tekturowe pudełka zawierające po 28 lub 56 tabletek.
The presence of a minor infection such as a cold, is not a contraindication for immunisation.
Obecność łagodnej infekcji, takiej jak przeziębienie nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.
The presence of a minor infection, such as a cold, is not a contraindication for vaccination. rod
Łagodna infekcja, jak na przykład przeziębienie, nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. be
A minor infection such as a cold should not be a problem, but talk to your doctor first.
Łagodne zakażenie, jak przeziębienie nie powinno stanowić problemu, lecz należy powiedzieć o tym lekarzowi.
cold (też: chill, coolness)
The damp in this place, it gets evil cold in the bones.
Wilgoć w tym miejscu, powoduje straszny chłód.
They couldn't tell you how they did it, but they could feel cold, they felt a coldness, and they were more often right than wrong.
Nie mogli powiedzieć jak to robią, ale czuli chłód, czuli pewien chłód i mieli częściej racje niż nie.
In March of last year they agreed to a 20% cut in carbon emissions by 2020 and now we hear the shuffling of cold feet in the Council.
W marcu ubiegłego roku wyrazili zgodę na 20% ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 2020 roku, a teraz słyszymy, że w Radzie powiało chłodem i dobiega z niej odgłos szurania krzesłami.
cold (też: chill)

Przykłady użycia - "cold" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey lie all night naked without clothing, And have no covering in the cold.
Nagich nocować przymuszają bez odzienia, którzy się nie mają czem nakryć na zimnie.
EnglishWhen we found the structure of DNA, I gave my first talk at Cold Spring Harbor.
Kiedy odkryliśmy strukturę DNA, wygłosiłem wykład w Cold Spring Harbor.
EnglishYou must answer the European citizens as to why they are now sitting in the cold.
Musicie odpowiedzieć obywatelom europejskim dlaczego obecnie marzną.
EnglishNext part of the cold history lesson, the lovely picture of the British Industrial Revolution.
Kolejna część historii to przepiękny obraz brytyjskiej rewolucji przemysłowej.
EnglishOut of the chamber [of the south] cometh the storm, And cold out of the north.
Tchnieniem swojem Bóg czyni lód, tak iż się szerokość wód ściska.
Englishif you develop symptoms associated with a cold or other respiratory infection (such as cough,
w przypadku zaobserwowania objawów przeziębienia lub innego zakażenia układu
EnglishLithuania’s most famous culinary export is perhaps cold beet soup.
Najbardziej znaną specjalnością tradycyjnej kuchni litewskiej jest chłodnik.
EnglishOtherwise, a return to a cold war mentality will be a one-way street.
W przeciwnym razie powrót do mentalności zimnowojennej okaże się drogą jednokierunkową.
EnglishNow it's evening, and my dinner first grew cold -- and then grew mold.
Teraz jest wieczór i mój obiad najpierw wystygł - potem porósł pleśnią.
EnglishPicornaviruses -- these are things that include the common cold and polio, things like this.
Pikornawirusy powodują między innymi przeziębienia, polio i inne choroby.
EnglishIf you develop symptoms associated with a cold or other respiratory infection, such as fever, cough,
Jeśli pacjent zauważy niezwykłe krwawienia lub skłonność do tworzenia siniaków, musi
EnglishThat is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
Dlatego z tym większym bólem muszę wyrazić swoją krytykę.
EnglishAnd basically we experimentally inoculate people with the common cold virus.
Więc eksperymentalnie zarażamy ludzi wirusem przeziębienia.
EnglishSo we wondered what would happen if we took our suspended animals and exposed them to the cold.
Pomyśleliśmy więc: co się stanie, gdy wstrzymamy metabolizm, a następnie ochłodzimy zwierzę?
EnglishThe CO2 in the tropospheric layer holds in the warmth so that we do not get too cold.
Niższa warstwa atmosfery (troposfera) zawiera CO2, który zatrzymuje ciepło, abyśmy zbytnio nie marzli.
EnglishIt is now time to send him back into the cold, fully and properly.
Teraz przyszedł czas, aby z powrotem wysłać go w niebyt - na dobre.
EnglishWe really could think of flu, then, as just a bad cold.
Wtedy dopiero moglibyśmy myśleć o grypie, że jest jedynie cięższym przeziębieniem.
EnglishAnd it was -- the paradox is that you're in freezing cold water, but actually you're on fire.
Paradoksalnie będąc w takiej wodzie czujesz się jakbyś się palił.
EnglishIt's not fiction, it's not story tales, it's not make-believe; it's cold, hard science.
To nie jest fikcja, bajka ani wymysł, to bezlitosna nauka.
EnglishAnd because iniquity shall be multiplied, the love of the many shall wax cold.
A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu.