"coincidence" po polsku

EN

"coincidence" - polskie tłumaczenie

EN coincidence
volume_up
{rzeczownik}

coincidence (też: accident, adventure, case, chance)
It is no coincidence that all are the same in this respect.
Nie przez przypadek wszystkie są takie same w tym zakresie.
It is no coincidence that the same date is also celebrated as Freedom of Speech Day in Bulgaria.
To nie przypadek, że w tym samym dniu obchodzony jest w Bułgarii Dzień Wolności Słowa.
When you have two outliers in one organism, it's not a coincidence.
Są dwie kluczowe odstające cechy w jednym ciele, to nie przypadek.
coincidence
I hope that it is a coincidence and that there is no connection.
Mam szczerą nadzieję, że związku nie ma i to tylko faktycznie zbieg okoliczności.
But these are not related processes; it is just a coincidence.
Jednak procesy te nie są powiązane; jest to jedynie zbieg okoliczności.
This is a very bad coincidence - this process has gone very badly.
To jest bardzo zły zbieg okoliczności, ten proces szedł bardzo niedobrze.
And they found that it was almost exact coincidence.
Okazało się, że zachodzi niemal pełna zgodność.
coincidence (też: convergence, confluence, conflux)
This coincidence gives us cause to hope for significant changes.
Ta zbieżność uzasadnia nadzieję na wprowadzenie znacznych zmian.
Any correlation with the start date is coincidence.
Jakakolwiek zbieżność w czasie jest przypadkowa.
coincidence
It is a good coincidence that we are talking, today, about the fact that the resolution is not for one or other party in Ukraine.
Jest to dobra koincydencja, że my dzisiaj mówimy o tym, że ta rezolucja nie jest dla jednej czy drugiej partii na Ukrainie.

Synonimy (angielski) dla "coincidence":

coincidence

Przykłady użycia - "coincidence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is no coincidence that almost 100 amendments were tabled for this report.
Nie jest przypadkiem, że do tego sprawozdania zgłoszono prawie 100 poprawek.
EnglishI hope that it is a coincidence and that there is no connection.
Mam szczerą nadzieję, że związku nie ma i to tylko faktycznie zbieg okoliczności.
EnglishIt is no coincidence that the first part of that resolution concerns the human rights situation.
Nie przypadkiem pierwsza część rezolucji dotyczy sytuacji w zakresie praw człowieka.
EnglishThis is a very bad coincidence - this process has gone very badly.
To jest bardzo zły zbieg okoliczności, ten proces szedł bardzo niedobrze.
EnglishBut these are not related processes; it is just a coincidence.
Jednak procesy te nie są powiązane; jest to jedynie zbieg okoliczności.
EnglishWas it a coincidence that the previous item on the agenda this afternoon was the situation in Egypt?
Czy to zbieg okoliczności, że poprzednim punktem porządku obrad była sytuacja w Egipcie?
EnglishTo solve your coincidence, we have to put it into context.
Aby rozwiązać zagadkę zbiegów okoliczności musimy poznać kontekst.
EnglishIt is no coincidence that this involves the remnants of the public energy monopolies in continental Europe.
Nieprzypadkowo są to pozostałości publicznych monopoli energetycznych kontynentalnej Europy.
EnglishI do not know if you could call it a happy coincidence or too little, too late.
Nie wiem, czy można to nazwać szczęśliwym zbiegiem okoliczności, czy raczej należy mówić, że to "za mało”, "za późno”.
English(HU) It is perhaps no coincidence that the preparation of the 2010 budget is attracting this much attention.
(HU) Być może nie jest przypadkiem, że opracowywanie budżetu na rok 2010 przyciąga tyle uwagi.
English(PL) Mr President, I think that this is a unique coincidence, because I am going to speak about the very same topic.
(PL) Myślę, że jest to wyjątkowy zbieg okoliczności, ponieważ będę mówił na ten sam temat.
EnglishIt is no coincidence that the report talks specifically about the social responsibility of undertakings.
Nie przypadkiem sprawozdanie zawiera konkretne odniesienie do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.
EnglishThe question is whether this is a coincidence.
Należy zadać sobie pytanie, czy to tylko zbieg okoliczności.
EnglishMy coincidence has to do with an African man.
Zbiegi okoliczności są związane z tym Afrykaninem.
EnglishIs what has happened today a coincidence?
Czy to, co miało dziś miejsce, to zbieg okoliczności?
EnglishIt's the support labs, which, by some coincidence, required no windows. ~~~ And the shape fit perfectly.
Te laboratoria jakimś zbiegiem okoliczności nie wymagały wstawienia okien i kształt projektu doskonale spełniał swoje zadanie.
EnglishDo not think that this was merely coincidence, because it was something which we put a great deal of hard work into.
Proszę nie myśleć, że był to tylko zbieg okoliczności, ponieważ było to coś, w co włożyliśmy wiele ciężkiej pracy.
EnglishIt is no coincidence that the Eurobarometer result in Croatia has risen above 60% again for the first time in a long time.
Nie jest przypadkiem, że w Chorwacji wyniki Eurobarometru po raz pierwszy od dawna ponownie przekroczyły 60%.
EnglishThat's the African guy from my coincidence.
To jest ten Afrykanin ze zbiegów okoliczności.
EnglishThey won't let me see my coincidence file.
Nie chcą mnie dopuścić do akt o przypadkowości.