"coercive means" po polsku

EN

"coercive means" - polskie tłumaczenie

EN

coercive means {liczba mnoga}

volume_up

Przykłady użycia - "coercive means" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis report proposes a strategy that does not exclude the limited use of coercive means.
Zaproponowana w przedmiotowym sprawozdaniu strategia nie wyklucza ograniczonego zastosowania rozwiązań siłowych.
EnglishSoft power is the capacity an international player has to influence others by non-coercive means, such as cultural dynamism.
Miękka siła to zdolność międzynarodowego gracza do wywierania wpływu dzięki środkom niemającym charakteru przymusu, takim jak dynamizm kulturowy.