"cobbled" po polsku

EN

"cobbled" - polskie tłumaczenie

EN cobbled
volume_up
{przymiotnik}

cobbled (też: paved)
volume_up
wybrukowany {przym. m.}
cobbled
volume_up
brukowany {przym. m.}

Przykłady użycia - "cobbled" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor Parliament, the Erika III package was always a package and never a collection of cobbled together measures.
Proces negocjacji był trudny, ponieważ dla Parlamentu pakiet Erika III nigdy nie był zbiorem środków, lecz właśnie pakietem.
EnglishIt is very useful to have the debate now, but we do not want a resolution because it will either be cobbled together or will come far too late.
Obecna debata jest bardzo użyteczna, jednak nie chcemy rezolucji, ponieważ będzie ona sklecona naprędce lub też pojawi się znacznie za późno.
EnglishA few more acceptable texts have been successfully cobbled together from the original, highly debatable report, thanks to the rapporteur and the shadow rapporteurs.
Dzięki sprawozdawcy i kontrsprawozdawcom z pierwotnego, wysoce dyskusyjnego sprawozdania, udało się sklecić kilka bardziej dopuszczalnych tekstów.
EnglishI fear that the newly cobbled together neighbourhood concept is more about European interests than an appropriate response to the needs of the partner countries.
Obawiam się, że w skleconej na nowo koncepcji sąsiedztwa chodzi bardziej o interesy europejskie, a nie o właściwe reagowanie na potrzeby krajów partnerskich.
EnglishI'm actually wearing the device right now and we've sort of cobbled it together with components that are off the shelf -- and that, by the way, only cost 350 dollars at this point in time.
Urządzenie o którym mówię mam właśnie na sobie poskładaliśmy je w całość z ogólnie dostępnych elementów -- tak przy okazji, kosztuje to tylko 350 dolarów w tej chwili.
EnglishUnfortunately, until further notice we only have the old Fund, which has been in existence in its present form since September 2002 and which was cobbled together hurriedly at the time.
Niestety, do czasu kolejnego zgłoszenia, będzie obowiązywał stary Fundusz, który w obecnej formie funkcjonuje od września 2002 roku, a który został sporządzony w tamtym czasie naprędce.