EN climb
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Adaptive technology has since enabled me to learn how to downhill ski again, to rock climb and even handcycle.
Ale technologie asystujące pozwoliły mi na jazdę na nartach, rowerze oraz na wspinaczkę.
One of the things in climbing is, most people sort of take it straight on.
Jedną z cech wspinaczki jest to, że większość ludzi bierze ją dosłownie.
And it's not a straight path at all, it's very difficult climbing, and there's always the risk of falling on either side.
. ~~~ To bardzo trudna wspinaczka, i zawsze istnieje ryzyko, że spadniesz na którąś stronę.
climb (też: access, entrance, entry, orifice)
So, as we are climbing the tree, some of the things that we're doing in order to climb the tree are actually undermining the tree's very root.
Kiedy wspinamy się na drzewo, niektóre środki umożliwiające nam wejście w istocie bardzo podkopują korzenie tego drzewa.

2. Lotnictwo

3. przenośny

climb

Synonimy (angielski) dla "climb":

climb

Przykłady użycia - "climb" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is a climb called the Dike Route, on Pywjack Dome, up in the Yosemite high country.
Ta droga nazywa się Dike Route, na Payrat Dome, na wyżynie Yosemite.
EnglishWe can't hatch plans and climb that stairway of popularity, of success.
Nie umiemy snuć planów ani wchodzić na górę powodzenia, czy sukcesu.
EnglishAnd I was a member of a climbing team that made the first climb of it, in 2006.
Byłem w grupie, która wspięła się nań jako pierwsza w 2006.
EnglishI slam the door behind me, climb up, go past this place where I see a pendulum ticking.
Zatrzaskuję za sobą drzwi, wspinam się, mijam tykające wahadło.
EnglishIf you climb these three, six steps you will find something very nice.
Jeśli wejdzie się po tych schodkach jest tam coś bardzo ładnego.
EnglishI would climb up the tanks and hop across exposed beams as if I went back in time and became a child again.
Wspinałam się po zbiornikach, przemykałam po belkach, jakbym znowu była dzieckiem.
EnglishYou know the French saying: 'don't climb coconut trees when you have a hole in your trousers'.
Zna pan francuskie powiedzonko: "nie wspinaj się na palmę kokosową, jeśli masz dziurę w spodniach”.
EnglishImagine a big explosion as you climb through 3,000 ft.
Wyobraź sobie wielki wybuch, gdy wspinacie się na wysokość prawie 1 km.
EnglishSo, inspired by that we wanted to build a robot that can climb a structured cliff environment.
Chcieliśmy zbudować robota, który potrafiłby się wspinać.
EnglishAdaptive technology has since enabled me to learn how to downhill ski again, to rock climb and even handcycle.
Ale technologie asystujące pozwoliły mi na jazdę na nartach, rowerze oraz na wspinaczkę.
EnglishA child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.
W dzisiejszych czasach dziecko może wspiąć się na sam szczyt drabiny społecznej albo spaść na sam dół.
EnglishHe grew it there, didn't he, so I could climb out anytime I want.
On posadził to drzewo, bym mógł wchodzić gdy zechcę.
EnglishNow just because we have a distributed foot and spines doesn't mean you can climb vertical surfaces.
Jednak nawet posiadanie rozszerzonych stóp i kolców nie umożliwia wspinania się po pionowych powierzchniach.
EnglishIf they come to water, they'll climb in, swim across it.
Jeśli napotkają na wodę, wchodzą do niej i przepływają.
EnglishThey leap upon the city; they run upon the wall; they climb up into the houses; they enter in at the windows like a thief.
Po mieście chodzić będą, po murze biegać, na domy wstąpią, a oknami wlezą jako złodziej.
EnglishThe interesting thing about this climb is it's not that hard.
Co ciekawe, ta droga nie jest aż tak trudna.
EnglishNow I don't have to climb in through the window.
Przez ciebie muszę wchodzić do własnego domu przez okno.
EnglishThis is a view looking up the icefall, the first 2,000 feet of the climb up from base camp.
EnglishAnd with a friend of his, he took it upon himself to free-climb a Redwood without ropes or any equipment to see what was up there.
Steve wraz z przyjacielem wspięli się na górę, bez żadnego sprzętu, żeby się temu przyjrzeć.
EnglishAnd when we drop the ballast overboard we climb.
Balon wzniesie się, gdy wyrzucimy balast za burtę.