EN chains
volume_up
{liczba mnoga}

chains (też: shackle, trammel, hopple)
volume_up
pęta {niemęskoos.}
because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been rent asunder by him, and the fetters broken in pieces: and no man had strength to tame him.
Przeto że on często będąc pętami i łańcuchami związany, łańcuchy porwał, i pęta pokruszył; a nie mógł go nikt ukrócić.

Przykłady użycia - "chains" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor they shall be a chaplet of grace unto thy head, And chains about thy neck.
Bo to przyda wdzięczności głowie twojej, i będzie łańcuchem kosztownym szyi twojej.
EnglishThe European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.
Unia Europejska musi zmieniać się z biegiem czasu i zrzucić kajdany biurokracji.
EnglishThere have been disputes about different chains of command and the corresponding documents.
Istnieją spory dotyczące hierarchii służbowej oraz związanych z tym dokumentów.
EnglishAnd they made upon the breastplate chains like cords, of wreathen work of pure gold.
I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;
EnglishSocial Responsibility of subcontracting undertakings in production chains (short presentation)
Odpowiedzialność społeczna podwykonawców w łańcuchach produkcji (krótka prezentacja)
EnglishSocial responsibility of subcontracting undertakings in production chains (
Społeczna odpowiedzialność podwykonawców w łańcuchach produkcji (
EnglishThose supply chains I put up on the screen earlier, they're not there.
Dostawcy, których obserwowaliśmy wcześniej jeszcze go nie osiągnęli.
EnglishAnd there is whole chains of neurons around this room, talking to each other.
"ja" zdystansowane od innych, badające świat i innych ludzi.
EnglishToday this means we have to deal with worldwide supply chains.
Dziś oznacza to, że mamy do czynienia z ogólnoświatowymi łańcuchami dostaw.
EnglishTo bind their kings with chains, And their nobles with fetters of iron;
Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi;
Englishfor which I am an ambassador in chains; that in it I may speak boldly, as I ought to speak.
Dla której poselstwo sprawuję w łańcuchu, abym w nim bezpiecznie mówił, jako mi mówić potrzeba.
Englishthe headtires, and the ankle chains, and the sashes, and the perfume-boxes, and the amulets;
Bieretki, i zapony, i bindy, i przedniczki, i nausznice;
EnglishHis feet they hurt with fetters: He was laid in [chains of] iron,
Którego nogi pętami trapili, a żelazo ścisnęło ciało jego,
EnglishAnd they put the two wreathen chains of gold in the two rings at the ends of the breastplate.
Ale baby one bały się Boga, i nie czyniły, jako im rozkazał król Egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka.
EnglishTherefore, wherever a free person is being kept in chains...
A zatem, gdziekolwiek wolny człowiek jest zakuty w kajdany...
EnglishIn hell... you will be reserved in chains of darkness forever and ever.
W piekle... będziecie skuci w ciemności na wieki.
EnglishAnd thou shalt make upon the breastplate chains like cords, of wreathen work of pure gold.
Tedy rozkazał Farao wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc: Każdego syna, który się urodzi, w rzekę go wrzućcie, a każdą córkę żywo zachowajcie.
EnglishAnd the greater house he ceiled with fir-wood, which he overlaid with fine gold, and wrought thereon palm-trees and chains.
A dom wielki okrył drzewem jodłowem, który też obił szczerem złotem, i dał po wierzchu naczynić palm i łańcuszków.
EnglishBurma is in chains, Zimbabwe is a human tragedy, in Sudan thousands of people have died unnecessarily for wars that we could prevent.
Birma jest zniewolona, Zimbabwe zlane krwią, w Sudanie giną tysiące ludzi, w wojnach, którym można zapobiec.
EnglishAs things stand, we often have long, complicated chains of financial transactions that make transparency very difficult.
Obecnie mamy często do czynienia z długimi, złożonymi łańcuchami transakcji finansowych, co bardzo zaciemnia obraz rzeczy.