"Central Statistical Office" po polsku

EN

"Central Statistical Office" - polskie tłumaczenie

EN Central Statistical Office
volume_up
{nazwa własna}

Central Statistical Office
The Central Statistical Office keeps the National Official Business Register (REGON).
Główny Urząd Statystyczny prowadzi krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON.
The Central Statistical Office makes research results available in the form of releases and announcements, initial results, macroeconomic indicators, publications and databases.
Główny Urząd Statystyczny udostępnia wyniki badań w formie: komunikatów i obwieszczeń, wyników wstępnych, wskaźników makroekonomicznych, publikacji oraz w bazach danych.
Central Statistical Office
volume_up
GUS {m.} [skr.]

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "Central Statistical Office"

central rzeczownik
Polish
central przymiotnik
statistical przymiotnik
office rzeczownik
office przymiotnik

Przykłady użycia - "Central Statistical Office" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishElectronic forms and information about how to use the reporting portal, including access, are available on the Reporting Portal of the Central Statistical Office.
Formularze elektroniczne oraz informacje na temat korzystania z portalu sprawozdawczego, w tym o rodzaju dostępu, dostępne są na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego.