EN catch
volume_up
{rzeczownik}

catch (też: fishing, take)
When there are no fish, there is no catch.
Jeżeli nie ma ryb, nie ma i połów.
When they are successful, they still do not have control over the price of fish caught.
Jednak nawet jeżeli połów się powiedzie, rybacy nie mają wpływu na cenę złowionych przez siebie ryb.
catch (też: ambush, pit, trap, pitfall)
Zbudowaliśmy pułapki, by złapać hefalumpa.
catch (też: paragraph)
catch
volume_up
haczyk {m.} [pot.]
Ale jest w tam mały haczyk.
catch (też: loophole, trick)
catch
volume_up
chwyt {m.} [pot.]

Przykłady użycia - "catch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
To sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.
EnglishWe estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.
Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.
EnglishLet the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.
Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.
EnglishI have done this several times since the catch-the-eye procedure came in.
Robiłam to już kilka razy od czasu wprowadzenia procedury zadawania pytań z sali.
EnglishWe still have another 10 minutes' 'catch the eye', each with a minute at the most.
Mamy jeszcze kolejne 10 minut pytań z sali, każde pytanie nie może przekroczyć minuty.
EnglishTherefore, it will not be possible to take the floor under the catch-the-eye procedure.
Dlatego niemożliwe będzie zabieranie głosu w trybie zgłoszeń z ław poselskich.
EnglishIf they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Jeśli nie będą mogli odstrzelić wystarczającej liczby fok, zabraknie dla nich ryb.
EnglishBut about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.
A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.
EnglishAnd Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.
I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.
EnglishOf course there is always a catch in these cases. ~~~ Fusion is very hard to do.
Oczywistym jest, że zawsze napotkamy problem, Fuzja jądrowa jest bardzo trudna do uzyskania.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Panie i panowie! Zasada jest wam znana: zastosujemy system według zgłoszeń z ław poselskich.
English(DE) Madam President, you overlooked me during the catch-the-eye procedure.
(DE) Pani przewodnicząca, przeoczyła mnie pani w procedurze pytań z sali.
EnglishWe are now going into the practice that the English call 'catch the eye'.
Teraz przechodzimy do obradowania na zasadzie, którą Anglicy nazywają "catch the eye”.
EnglishWithout them, it is difficult to catch up, which is the very reason for their poverty.
Bez nich trudno nadrobić zaległości, i to jest prawdziwa przyczyna ubóstwa tych krajów.
EnglishMadam, you are supposed to talk on the subject under the catch-the-eye procedure.
Pani poseł, proszę mówić na temat zgodnie z procedurą pytań z sali.
EnglishPeople have planes to catch; it is inconvenient; it makes a mockery of Parliament.
Ludzie mają swoje plany; to bardzo uciążliwa sytuacja, wystawiająca Parlament na pośmiewisko.
EnglishHowever, we should refer to the need to reduce by-catch and eliminate discards.
Powinniśmy jednak odnieść się do konieczności ograniczenia przyłowów i wyeliminowania odrzutów.
English. ~~~ And there is no doubt that fast catch up can take place.
I nie ma wątpliwości, że szybkie nadgonienie może mieć miejsce.
EnglishIt is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
Oczywiste jest, że dorsz może trafiać przypadkiem do sieci w trakcie połowu innych gatunków ryb.
EnglishLadies and gentlemen, there are eight requests to speak under the 'catch the eye' procedure.
Panie i panowie! Jest osiem wniosków o zabranie głosu w ramach procedury pytań z sali.