EN cat
volume_up
{rzeczownik}

cat (też: feline)
volume_up
kot {m.}
This is a cat that's been trained to respond to a trumpet for food.
To kot, którego wytresowano, żeby reagował na trąbkę by zdobyć jedzenie.
This is the largest cat in the world -- the lion-tiger hybrid.
Największy kot na świecie... ~~~ Hybryda lwa i tygrysa.
If a cat licks the application area, the cat might salivate considerably for a short period.
Jeżeli kot będzie wylizywał miejsce zastosowania preparatu, może u niego wystąpić krótki okres znacznego ślinienia się.
cat (też: pussy, she-cat)
At times it is very hard to see in this game of cat and mouse just who is the cat and who is the mouse.
Czasami trudno jest określić, kto w tej zabawie w kotka i myszkę jest kotem, a kto myszą.
These are reminiscent of a game of cat and mouse.
Przypominają mi one grę w kotka i myszkę.
Ta gra w kotka i myszkę skończyła się.
cat
volume_up
kotek {m.} [zdr.]
Purevax RCPCh should not be used in pregnant cats.
Nie należy stosować szczepionki Purevax RCPCh u kotek kotnych.
Purevax FeLV should not be used in pregnant cats.
Nie należy stosować szczepionki Purevax FeLV u kotek kotnych.
At times it is very hard to see in this game of cat and mouse just who is the cat and who is the mouse.
Czasami trudno jest określić, kto w tej zabawie w kotka i myszkę jest kotem, a kto myszą.
cat (też: moggie, moggy, tomcat, tom)
cat (też: female cat, she-cat)

Przykłady użycia - "cat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo "Nyan Cat" is a looped animation with looped music. ~~~ It's this, just like this.
"Nyan Cat" jest zapętloną animacją z zapętloną muzyką, jak właśnie widzicie.
EnglishMr President, after all these warm words, I am going to put a cat among the pigeons!
Panie przewodniczący! Po tych wszystkich miłych słowach zamierzam włożyć kij w mrowisko.
EnglishI went in for the CAT scan, and it turns out there were five of these things in both my lungs.
Poszedłem na tomografię i okazało się, że w obu płucach miałem pięć guzów.
EnglishBiotransformations in the cat occur by hydroxylation in the liver.
Metabolizm preparatu u kotów zachodzi na drodze hydroksylacji w wątrobie.
EnglishBut apparently he was a very nice dog and he always let the cat sleep in the dog bed.
Podobno był przemiłym psem i pozwalał kotom spać w swoim kojcu.
EnglishHere's Margaret Atwood, "Cat's Eye." Here's a novel by Milan Kundera.
To powieść Miliana Kundery, a to "Przewodnik błądzących" Majmonidesa.
EnglishTravelling with dog, cat or ferret is now much easier with the new EU pet passport.
Nowy, europejski paszport dla zwierząt domowych znacznie upraszcza podróże w towarzystwie czworonogów.
EnglishThe cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
Wyszło szydło z worka i wylaliśmy dziecko z kąpielą.
EnglishNow, however, it has to be fleshed out, and in that respect you have not let the whole cat out of the bag.
Jednak teraz należy ją rozwinąć i w tym kontekście nie uwzględniono wszystkich aspektów.
EnglishPull the plunger out until the black line on the plunger corresponds to your cat´ s bodyw eight in kilogram s.
Wysunąć tłok strzykawki do pozy - cji w której czarna linia na tłoku wska -
EnglishAfter inoculation, the virus expresses the protective proteins, but does not replicate in the cat.
Uodpornianie przeciwko podgrupie A zapewnia pełną ochronę immunologiczną przeciwko podgrupie A, B i C.
EnglishFor example, there is a ban on the trade in dog and cat skins, which came into force at the beginning of this year.
Mamy np. zakaz handlu skórami psów i kotów, który wszedł w życie na początku bieżącego roku.
EnglishThe canarypox viruses do not spread or multiply in the cat but they do produce proteins from the FeLV genes.
Wirusy Canarypox nie szerzą się ani nie namnażają u kotów, lecz wytwarzają białka z genów wirusa FeLV.
EnglishAfter a tenfold overdose in both dog and cat the following clinical signs have been observed:
U kotów po dziesięciokrotnym przedawkowaniu preparatu zarówno u psów i kotów obserwowano następujące objawy kliniczne:
EnglishAdvocate for Cats is available in 2 different size pipettes for different cat weights.
Preparat Advocate for Cats (dla kotów) jest dostępny w 2 różnych rozmiarach pipet, przeznaczonych dla kotów o różnej masie ciała.
EnglishI couldn't afford to find an apartment, or couldn't afford an apartment that would allow me to have the Rottweiler and the cat.
nie było mnie stać na mieszkanie, gdzie można trzymać zwierzęta. ~~~ A nie chciałam ich oddawać.
Englishif you’re born to hang, you’ll never drown so let the big cat jump
Englishthere is more than one way to kill a cat
istnieje wiele sposobów na rozwiązanie problemu
EnglishWe prototyped by CAT-scanning the brain out of this animal.
EnglishOf emissions trading, Obama said that it was a means, not an end, and that there were other ways to 'skin the cat'.
Handel emisjami Obama określił jako jeden ze środków, a nie cel, stwierdzając, że są też inne sposoby realizacji zamiarów.