"cartridge" po polsku

EN

"cartridge" - polskie tłumaczenie

EN cartridge
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

cartridge
cartridge
Pull the bolt up, then back, and then insert the cartridge.
Pociągnij rygiel, teraz z powrotem, i włóż nabój.
It is available in a vial, in cartridges (standard or OptiClick) or in a pre-filled pen (OptiSet or SoloStar).
Jest on dostępny w fiolkach, nabojach (standardowy nabój lub Opticlick) lub w gotowych do użycia wstrzykiwaczach (OptiSet lub SoloStar).
The Omnitrope cartridges should only be used with the special Omnitrope injection device.
Naboje zawierające preparat Omnitrope powinny być stosowane jedynie ze specjalnym wstrzykiwaczem Omnitrope.

2. IT

cartridge

Synonimy (angielski) dla "cartridge":

cartridge

Przykłady użycia - "cartridge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLevemir 100 U/ ml solution for injection in a cartridge Penfill insulin detemir
Levemir 100 j. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Penfill insulina detemir
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 25 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsulin Human Winthrop Comb 50 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge
Insulin Human Winthrop Comb 50 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsuman Basal 100 IU/ ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Basal 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsulin Human Winthrop Rapid 100 IU/ ml solution for injection in a cartridge.
Insulin Human Winthrop Rapid 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
EnglishInsuman Comb 15 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 15 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsuman Comb 25 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 25 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsuman Comb 50 100 IU/ml suspension for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Comb 50 100 j. m. / ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishInsuman Infusat 100 IU/ml solution for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Infusat 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishLiprolog Mix50 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Liprolog Mix50 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishLiprolog Basal 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Liprolog Basal 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishYou cannot select a dose larger than the number of units left in the cartridge.
Nie mo na nastawi wi kszej dawki ni liczba jednostek pozostałych we wkładzie.
EnglishAfter first use, the cartridge may be stored for up to 28 days at 2°C - 8°C.
Otwarty lek może być przechowywany maksymalnie 28 dni w temperaturze 2ºC do 8°C.
EnglishHumalog Mix25 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Humalog Mix25 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishHumalog Mix50 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Humalog Mix50 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishHumalog BASAL 100 U/ml suspension for injection in cartridge (insulin lispro)
Humalog BASAL 100 j. / ml, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie (insulina lispro)
EnglishApidra 100 Units/ ml solution for injection in a cartridge Insulin glulisine
Apidra 100 jednostek/ ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina glulizynowa
EnglishLook at the cartridge sealed in the disposable pen injector before you use it.
Przed użyciem należy obejrzeć wkład umieszczony w jednorazowym wstrzykiwaczu.
EnglishInsuman Rapid 100 IU/ ml solution for injection in a cartridge Insulin human
Insuman Rapid 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina ludzka
EnglishLevemir 100 U/ ml solution for injection in a cartridge Insulin detemir SC use
Levemir 100 j. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina detemir Podanie sc.