"canister" po polsku

EN

"canister" - polskie tłumaczenie

EN canister
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

canister (też: can, tin, tin can)
The simplest heat engine, or hot air engine, of all time would be this -- take a box, a steel canister, with a piston.
Najprostszy silnik cieplny wszechczasów wyglądałby tak: pudełko, metalowa puszka z tłokiem.
canister (też: cannister, gas can, jerry can)
canister (też: cannister, tin box)
canister

2. Historia

canister

3. Amerykański angielski

canister
volume_up
pochłaniacz {m.} (w masce gazowej)

Synonimy (angielski) dla "canister":

canister

Przykłady użycia - "canister" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAmpoule carriers are stored in canister, and in liquid nitrogen containers.
Pojemniki z ampułkami umieszczane są w kanistrze, w pojemnikach z ciekłym azotem.
EnglishAnd, the other component on a breathing loop is the carbon dioxide absorbent canister.
Innym elementem pętli oddychania jest zbiornik z pochłaniaczem dwutlenku węgla.
EnglishThe counter cannot be reset and is permanently attached to the canister.
Licznik nie może być zresetowany, jest na stałe przyłączony do pojemnika.
EnglishTo help protect the capsules from excessive moisture, the bottle includes a desiccant canister.
Butelka zawiera pojemnik ze środkiem osuszającym, chroniącym kapsułki prze wilgocią.
EnglishThe canister has a counter attached to it, which shows how many actuations of medicine are left.
Do pojemnik dołączony jest licznik dawek, który wskazuje, ile dawek pozostało w inhalatorze.
EnglishThe canister contains a white to off white suspension.
Pojemnik zawiera zawiesinę koloru białego lub prawie białego.
EnglishThe silica gel desiccant is contained in either a separate sachet or a small canister and should not be swallowed.
Osuszający żel krzemionkowy znajduje się w osobnej saszetce lub małym pojemniku i nie należy go połykać.
EnglishPatients should never try to alter the numbers on the counter or detach the counter from the metal canister.
Nie wolno próbować zwiększenia numeru wskazywanego przez licznik lub odłaczenia licznika od metalowego pojemnika.
EnglishThe 64 mg tablets are packaged in an HDPE bottle with a child resistant closure, desiccant canister and cotton coiler.
Tabletki 64 mg w butelce z HDPE z bezpiecznym kapslem, bawełnianą wkładką i zbiorniczkiem ze środkiem osuszającym.
EnglishThe canister contains a pressurised liquid.
Pojemnik zawiera zawiesinę pod ciśnieniem.
EnglishThe tablets are packaged in HDPE bottles, each bottle containing 30 tablets with a cotton coiler and desiccant canister.
Wielkości opakowań: tabletki są pakowane do butelki z HDPE, każda butelka zawiera 30 tabletek, z wkładką bawełnianą i środek osuszający.
EnglishThe 8 mg, 16 mg and 32 mg tablets are packaged in an HDPE bottle with a child resistant closure, cotton coiler and a desiccant canister.
Tabletki 8 mg, 16 mg i 32 mg w butelce z HDPE z bezpiecznym kapslem, bawełnianą wkładką i zbiorniczkiem ze środkiem osuszającym.
EnglishAn unusual decrease in the expected depth of anaesthesia compared to the vaporiser setting may indicate excessive heating of the CO2 absorbent canister.
Niespodziewane zmniejszenie oczekiwanej głębokości znieczulenia, nieadekwatne do ustawienia parownika, może być spowodowane nadmiernym wzrostem temperatury w pojemniku pochłaniacza CO2.