"canful" po polsku


Wyniki dla "can". Hasło "canful" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"canful" - polskie tłumaczenie

volume_up
can {rzecz.}
volume_up
can {czas.}

EN can
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

can (też: canister, tin, tin can)
This, as many of you have probably guessed, is a recently emptied beer can in Portugal.
To, jak większość z Was się pewnie domyśliła, jest ostatnio opróżniona puszka piwa w Portugalii.
HDPE bottle / can: volume 1000 ml / 5000 ml.
Butelka / puszka z HDPE: pojemność 1000 ml / 5000 ml.
Recognition of Kosovo has opened a can of worms and given Russia the moral high ground.
Uznanie Kosowa otworzyło puszkę Pandory i dało Rosji wyższość moralną.
can (też: flask, gourd, lump, swelling)

2. Amerykański angielski, potoczny

volume_up
kibel {m.} [pot.]
can (też: bog, trash can)
volume_up
kibelek {m.} [pot.]

3. Amerykański angielski, slang

can
volume_up
ciupa {f.} [slg.]
can
volume_up
paka {f.} [slg.]
can (też: prison)
volume_up
pierdel {m.} [slg.]
And he said, "Okay, we can talk about it, but look at my prison.
A on na to: "OK, możemy o tym porozmawiać, ale spójrz na moje więzienie.
It is simply a question of semantics, which can still lead to actual prison sentences.
Jest to zwyczajnie kwestia semantyki, która wciąż może prowadzić do prawdziwych wyroków skazujących na więzienie.
Conversation therapy and other such forms of treatment can only supplement other forms of punishment, such as prison.
Psychoterapia oraz podobne formy terapii mogą stanowić uzupełnienie innych kar, takich jak więzienie.