"Cancer" po polsku

EN

"Cancer" - polskie tłumaczenie

volume_up
Cancer {rzecz.}
PL
volume_up
cancer {rzecz.}

EN Cancer
volume_up
{rzeczownik}

1. Astronomia

Cancer (też: Cnc, Crab)
volume_up
Rak {m.}
Metastatic breast carcinoma, ovarian cancer and non-small cell lung carcinoma:
Rak piersi z przerzutami, rak jajnika z przerzutami i niedrobnokomórkowy rak płuca z przerzutami:
Sixty-seven percent of patients had colon cancer and 33 % had rectal cancer.
U 67 % pacjentów występował rak okrężnicy, a u 33 % rak odbytnicy.
patients, advanced ovarian cancer: over 900 patients, lung cancer: over 1,000 patients).
pacjentek, zaawansowany rak jajnika: ponad 900 pacjentek, rak płuc: ponad 1 000 pacjentów).

Synonimy (angielski) dla "Cancer":

Cancer
cancer

Przykłady użycia - "Cancer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe study measured the time until the cancer re-appeared anywhere in the body.
W badaniu oceniano czas, jaki upłynął do nawrotu nowotworu w jednej z części ciała.
EnglishYou know, in the mid-1850's in France, they started to describe cancer by body part.
W latach 1850. ~~~ we Francji zaczęto opisywać nowotwory poprzez części ciała.
EnglishAnd this turns out to be one of our most important defense mechanisms against cancer.
A to okazuje się jednym z najważniejszych mechanizmów obronnych przeciwko rakowi.
EnglishIt belongs to the group of anti-cancer medicines called ‘ antimetabolites’.
Należy on do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako „ antymetabolity ”.
EnglishCancer-related mortality has increased worryingly in comparison to the rest of the EU.
W porównaniu z resztą UE niepokojąco wzrosła tu śmiertelność z powodu nowotworów.
EnglishCancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
Nowotwory stanowią problem globalny, który pomimo postępów w medycynie wciąż nas nęka.
EnglishWell this is a question which fascinated Chester Southam, a cancer doctor in the 1950s.
To pytanie fascynowało Chestera Southama, lekarza onkologa w latach 50. XX wieku.
EnglishThe evidence is there that cancer is rising amongst young children in particular.
Mamy dowody, że nowotwory pojawiają się coraz częściej szczególnie wśród małych dzieci.
EnglishMIRCERA is not approved for the treatment of anaemia in patients with cancer.
MIRCERA nie jest zarejestrowana do leczenia niedokrwistości u pacjentów z nowotworami.
EnglishAtriance belongs to a group of medicines used to treat some types of cancer.
Atriance należy do grupy leków stosowanych w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów.
EnglishDynepo is not indicated for the management of anaemia associated with cancer. a in
Nie zaleca się stosowania produktu Dynepo do leczenia anemii związanej z nowotworem. ec
EnglishIt belongs to the group of anti-cancer medicines called ‘ antimetabolites’.
Lek należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych „ antymetabolitami ”.
EnglishIf you are a cancer patient be aware that MIRCERA, like other ESAs may act as a growth
Jeśli lekarz podejrzewa lub potwierdził obecność tych przeciwciał we krwi, nie można
EnglishIf you are a cancer patient be aware that MIRCERA, like other ESAs may act as a growth
Środki stymulujące erytropoezę, w tym lek MIRCERA, u pacjentów z chorobą nowotworową
EnglishIf you have severe breathing problems at rest due to your cancer or if you need oxygen
jeśli występują spoczynkowe zaburzenia oddechowe spowodowane chorobą nowotworową lub
EnglishSadly, in the European Union cancer reaps a harvest of one million lives each year.
Niestety w Unii Europejskiej choroby nowotworowe zbierają co roku milionowe żniwo ofiar.
EnglishIn patients with cancer receiving chemotherapy the etiology of anaemia is multifactorial.
W tej grupie chorych główną przyczyną niedokrwistości jest niedobór erytropoetyny.
EnglishPaxene has also been shown to improve the survival time for some types of cancer.
Wykazano także, że preparat Paxene poprawia czas przeżycia w niektórych typach nowotworów.
EnglishThis protein is known to be involved in the growth and spread of cancer cells.
Białko to bierze udział w procesie wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych.
EnglishAdult cancer patients with symptomatic anaemia receiving chemotherapy
Pacjenci dorośli z nowotworem i objawową niedokrwistością leczeni chemioterapią