"canal" po polsku

EN

"canal" - polskie tłumaczenie

volume_up
canal {rzecz.}
PL

EN canal
volume_up
{rzeczownik}

canal (też: channel, ditch, duct, conduit)
And what's circled is the site that I'm going to talk about, the Gowanus Canal and Governors Island.
Kółko oznacza miejsce, o którym będę mówić, Kanał Gowanus i Wyspa Governors Island.
We had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.
It is given to dairy cows by infusion into the udder via the teat canal using a pre-filled syringe.
Jest on podawany krowom mlecznym we wlewie do wymienia poprzez kanał strzyku za pomocą fabrycznie napełnionej strzykawki.

Synonimy (angielski) dla "canal":

canal

Przykłady użycia - "canal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGently insert the cannula into the teat canal; carefully infuse the product.
Delikatnie wprowadzić kaniulę do kanału strzyku i ostrożnie wstrzyknąć produkt.
EnglishThis takes the temperature of the canal and turns it into this four-degrees of heat exchange.
Biorą one temperaturę kanału i przemieniają je w cztero-stopniową wymianę ciepła.
EnglishLoose debris should be gently removed from the external ear canal at each treatment.
Po każdym leczeniu należy delikatnie usunąć pasożyty zalegające w kanale ucha zewnętrznego.
EnglishWe face the most horrifying scenario of losing the Suez Canal.
Stoimy w obliczu najbardziej przerażającego scenariusza utraty Kanału Sueskiego.
EnglishFor ear mite treatment, do not apply directly to the ear canal.
W przypadku świerzbu usznego nie podawać preparatu bezpośrednio do kanału ucha.
EnglishThe external ear canal should be meticulously cleaned and dried before treatment.
Przed rozpoczęciem leczenia zewnętrzny przewód słuchowy powinien być dokładnie oczyszczony i wysuszony.
EnglishYou know, coyote in Central Park, a whale in the Gowanus Canal, elk in Westchester County.
Znacie przypadki Kojota w Central Parku, wieloryba w Kanale Gowanus łosia w Hrabstwie Westchester.
EnglishThe external ear canal should be meticulously cleaned and dried before treatment.
3/ 18 Przed rozpoczęciem leczenia zewnętrzny przewód słuchowy powinien być dokładnie oczyszczony i wysuszony.
EnglishIn the canal, which is just outside the restaurant, there is hundreds of meters of coil piping.
W kanale, który jest tuż przed restauracją są setki metrów rur.
EnglishSimultaneous use of glucocorticoids may add undesirable effects on GI-canal.
Jednoczesne podanie z glukokortykoidami może wzmagać ich niepożądane działania w obrębie przewodu pokarmowego.
EnglishLoose debris should be gently removed from the external ear canal at each treatment.
Przed rozpoczęciem leczenia należy delikatnie usunąć zalegającą wydzielinę z zewnętrznego przewodu słuchowego.
EnglishWe also learned at this time that you could eat an oyster about the size of a dinner plate in the Gowanus Canal itself.
Wtedy pojęliśmy, że można było wyłowić i zjeść ostrygę wielkości talerza z samego Kanału Gowanus.
EnglishIt is recommended that the external ear canal should be cleaned and dried before treatment and excess hair around the treatment area be cut.
Przed pierwszym podaniem dokładnie wstrząsnąć butelkę i sprawdzić działanie pompki.
EnglishThe only thing I did was, I made it possible for them to turn those blades so you could sail this thing in the canal, because I love sailing.
Jedynie sprawiłem, by te ostrza mogły żeglować po kanale, ponieważ uwielbiam żeglować.
EnglishAnother set of views of actually the Gowanus Canal itself.
EnglishAs the longest river in the EU, in combination with the Rhine-Main-Danube canal, it can link the Black Sea with the North Sea.
Jako najdłuższa rzeka w UE, w połączeniu z kanałem Ren-Men-Dunaj, może on połączyć Morze Czarne z Morzem Północnym.
EnglishHowever, the EU has also contributed its two cents' worth to wasting water by requiring connection to and the use of canal systems.
Jednak przez swoje wymaganie przyłączenia i używania systemów kanalizacyjnych, UE również dodała swoje trzy grosze do marnowania wody.
EnglishCanal Street, I know.
EnglishAfter application, the base of the ear may be massaged briefly and gently to allow the preparation to penetrate the lower part of the ear canal.
Po podaniu można delikatnie i krótko wymasować podstawę ucha w celu umożliwienia penetracji leku do niżej położonej części przewodu słuchowego.
EnglishIf, in the worst case scenario, the Suez Canal should be blocked, how prepared are we as a Union to ensure security of supply?
Jeśli, w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, dojdzie do blokady Kanału Sueskiego, jak jesteśmy - jako Unia - przygotowani, aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw?