EN can you?
volume_up

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "can you?"

can rzeczownik
can czasownik
to can czasownik
you rzeczownik
Polish
you zaimek

Przykłady użycia - "can you?" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou can clean the exterior of your FlexPen by wiping it with a medicinal swab.
Zewn trzn powierzchni wstrzykiwacza FlexPen mo na czy ci rodkiem do dezynfekcji.
EnglishIf someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishAnd you can see, using the old gamma technology, that it just looked like noise.
Używając tradycyjnej technologii gamma uzyskaliśmy obraz przypominający szum.
EnglishYour doctor should decide whether you can take XERISTAR with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek XERISTAR jednocześnie z innymi lekami.
EnglishYour doctor should decide whether you can take CYMBALTA with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek CYMBALTA jednocześnie z innymi lekami.
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.
EnglishTake a look at these links and see what you can do to become a more active citizen.
Spójrz na te linki i dowiedz się, co możesz zrobić by zostać aktywnym obywatelem.
EnglishYour doctor should decide whether you can take ARICLAIM with other medicines.
Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek ARICLAIM jednocześnie z innymi lekami.
EnglishYou can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Aby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.
EnglishYou can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
W jednym wpisie można podać wiele wierszy Disallow i wiele wierszy User-agent.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
To kolejny przykład europejskiej Realpolitik, z którą my się nie utożsamiamy.
EnglishMy client wants to address you directly so you can hear from his own voice...
Mój klient chce zwrócić się do was bezpośrednio przekazać to własnym głosem...
EnglishHowever, you can be sure that we shall take every opportunity to remind them.
Możecie być jednak pewni, że będziemy im o tym przypominać przy każdej okazji.
EnglishIf you can now act in accordance with your words, that will be good enough.
Jeżeli będzie Pan teraz umiał działać w zgodzie ze swoimi słowami, to wystarczy.
EnglishIn England there's an expression: "you can't imagine the Queen on the loo."
W Anglii jest takie wyrażenie: "Nie można wyobrazić sobie Królowej na ubikacji."
EnglishYou can see Honey, very good market economist, goes with the guy who gives more.
Widzicie jaka z Honey świetna ekonomistka rynkowa, wybiera faceta, który daje więcej.
EnglishOnce your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.
Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.
EnglishOnce you’ve clicked one of these options, you can sort your selection even more:
Po kliknięciu jednej z tych opcji można dalej posortować wybrane elementy:.
EnglishAs you can see, the remaining wiretaps were clearly used for other purposes.
Jak widać, najwyraźniej pozostałe podsłuchy zostały wykorzystane w innych celach.