"can't stand" po polsku

EN

"can't stand" - polskie tłumaczenie

EN can't stand
volume_up

can't stand
volume_up
nie znosić {czas. ndk}

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "can't stand"

can rzeczownik
can czasownik
to can czasownik
stand rzeczownik
to stand czasownik

Przykłady użycia - "can't stand" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou can sit, stand or walk – just stay fully upright.
Można siadać, stać lub spacerować - zawsze w pozycji całkowicie wyprostowanej.
EnglishWe can only stand up to the Americans if the 27 Member States act in the same way.
Możemy stawić czoła Amerykanom tylko wtedy, gdy 27 państw członkowskich będzie prowadzić jednolite działania.
EnglishIf you can’t stand or sit upright for up to an hour at a time.
Jeśli niemożliwe jest stanie lub siedzenie w wyprostowanej pozycji przez jedną, pełną godzinę.
EnglishHe says, "You start when you can't stand it anymore."
Powiedział: "Zacznij, kiedy nie będziesz mógł tego dłużej znieść."
EnglishCan we stand aside whilst innocent civilians are massacred?
Czy możemy stać z boku, gdy trwa masakra niewinnych cywili?
EnglishThe test should always be: can we stand up at a public meeting and explain what we are doing to our citizens?
Zawsze można sprawdzić to następująco: czy na posiedzeniu konsultacyjnym możemy wstać i wyjaśnić naszym obywatelom to, co robimy?
EnglishYou can barely stand outside the tent.
EnglishBecause we just -- your slides are so gorgeous, and the ideas are so big, I can't stand to let you go down without seeing 10, 11 and 12.
Bo Twoje slajdy są takie cudowne, a pomysły takie wspaniałe; nie mogę cię wypuścić, zanim nie pokażesz nam reszty.
English♫ I can't stand in line forever ♫
EnglishWhat our report is about is the quality of European wine, which can certainly stand comparison with that of imports from the New World.
Nasze sprawozdanie jest o jakości europejskiego wina, które z pewnością można porównać z winami importowanymi z Nowego Świata.
EnglishI can't stand another merlot.
EnglishAnd a lot of it ends up washing into the ocean, which is a great story if you attach a couple characters to it, especially if they can't stand each other, like these two.
To dobry zaczątek historii jeśli dołączyć do tego kilka postaci, zwłaszcza jeśli się nie znoszą.
EnglishSweeney: Can you stand it?!
EnglishYou are right to say that the situation is worrying and serious, and I do not think we can just stand by and watch this escalation in provocation.
Ma pan rację, mówiąc, że sytuacja jest niepokojąca i poważna, i nie uważam, że możemy stać z boku i się przyglądać eskalacji prowokacji.
EnglishI can't stand it
EnglishI can't stand it