"can-can" po polsku

EN

"can-can" - polskie tłumaczenie

PL

EN can-can
volume_up
{rzeczownik}

can-can

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "can-can"

can rzeczownik
can czasownik
to can czasownik

Przykłady użycia - "can-can" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTherefore, your demands can help me and can help the Commission to do better.
Dlatego wasze żądania mogą mi pomóc i pomóc Komisji osiągać lepsze wyniki.
EnglishCA: But words, saying things, you know, can be constructive; it can be really damaging.
CA: Jednak mówienie niektórych rzeczy czasem pomaga, a czasem bardzo niszczy.
EnglishFortunately, however, Parliament can give opinions and can do so openly.
Na szczęście jednak Parlament może wygłaszać swoje zdanie i może to robić otwarcie.
EnglishSovereign wealth funds can invest strategically and can grow rapidly.
Fundusze państwowe mogą inwestować strategicznie i rozwijać się bardzo szybko .
EnglishSo now, what I can do -- I can augment the world around me with this digital information.
Umożliwiło to mi rozszerzenie rzeczywistości za pomocą informacji cyfrowej.
EnglishHe said, he said, he said, 'We can't, we can't let nobody find out about this.'
On wtedy do mnie mówi, że nie możemy pozwolić, żeby ktoś się o tym dowiedział, że muszę mu pomóc.
EnglishRumours can be destructive and can even help spread an outbreak.
Plotki mogą być szkodliwe i mogą się przyczynić do rozprzestrzenienia się epidemii.
EnglishThese symptoms can temporally deteriorate or can even arise after discontinuation of treatment.
Objawy takie mogą czasowo nasilić się lub nawet wystąpić dopiero po odstawieniu leku.
EnglishThen in 2012 we can see whether we can improve the system further.
Następnie, w roku 2012 będziemy mogli zobaczyć, czy można jeszcze ulepszyć ten system.
English. ~~~ We can survive, and we can fail to survive.
Zgadzam się natomiast z nim, że możemy przetrwać lub wyginąć.
EnglishThey can negotiate - we can negotiate - with each other, but we cannot negotiate with science.
Niech negocjują między sobą - my też to możemy robić - ale nie da się negocjować z nauką.
EnglishI can't; you can't, as individuals; but we can change the world.
Ja nie mogę, wy, jako jednostki również nie, ale my możemy zmienić świat.
EnglishOur arteries can clog. ~~~ Our brains can gunk up with plaque, and we can get Alzheimer's.
Nasze tętnice mogą się zatkać, w mózgu odłożą się blaszki starcze i zachorujemy na Alzheimera.
EnglishWe can invite partners who can support us, but we have to start.
Możemy zaprosić partnerów, którzy będą nas wspierali, ale musimy zacząć.
EnglishI think I can say that we can count on your support here.
Myślę że mogę powiedzieć, iż możemy liczyć w tym względzie na Państwa poparcie.
EnglishOr we can use both. We can use, actually, biomaterials and the cells together.
Można też użyć obydwu; połączyć biomateriały z komórkami.
EnglishAnd you can do that; you can tweak the viruses so they hit just some cells and not others.
Można zaprogramować wirusa, żeby atakował tylko niektóre komórki.
EnglishThe whole point is that a person who can't move can still infect many other individuals.
Chodzi o to, że unieruchomiona osoba może wciąż zarażać innych.
EnglishNow, you can see, I can use both of my hands to kind of squeeze together and put the blobs together.
Możecie zaobserwować, że używam obu rąk, aby ścisnąć razem i łączyć ciecz.
EnglishIt says, "If the cigarette companies can lie, then so can we."
Jest tam napisane: "Jeśli koncerny produkujące papierosy mogą kłamać, także i my możemy."