"can afford" po polsku

EN

"can afford" - polskie tłumaczenie

EN can afford
volume_up
{czasownik}

can afford

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "can afford"

can rzeczownik
can czasownik
to can czasownik
to afford czasownik

Przykłady użycia - "can afford" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo, we're looking at the same criteria as most people -- you know, can I afford it?
Więc patrzymy na te same kryteria co większość ludzi... wiecie - czy mnie na to stać?
EnglishWe have reached a stage where we can no longer afford further rescue packages.
Osiągnęliśmy etap, na którym nie możemy sobie już pozwolić na kolejne pakiety ratunkowe.
EnglishLet us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
Posuwajmy się naprzód w odpowiednim tempie; w takim, na które nas stać.
EnglishThose are costs that neither national governments nor taxpayers can currently afford.
Obecnie ani rządy krajowe, ani podatnicy nie mogą sobie pozwolić na pokrycie tych kosztów.
EnglishWe must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
Nie wolno nam ograniczać transgranicznej opieki zdrowotnej tylko do tych, których na nią stać.
EnglishIt is not a question of 'can we afford to do it?' but 'can we afford not to do it?'
To nie jest pytanie w rodzaju "czy stać nas na to?”, ale "czy nas stać, aby tego nie zrobić?”.
EnglishIt is an area which we as a society can no longer afford to ignore.
Jest to obszar, którego my, jako społeczeństwo, nie możemy dłużej ignorować.
EnglishI do not think we can afford to throw fish back in the sea when they are so valuable.
Nie uważam, żeby stać nas było na wyrzucanie z powrotem do morza ryb, które tak wartościowe.
EnglishThis is a critical test for the whole EU project itself, and it is not one we can afford to fail.
To decydujący test dla całego projektu UE. Nie możemy pozwolić sobie na porażkę.
EnglishAs a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
W rezultacie na luksus leczenia za granicą mogą sobie pozwolić jedynie najbardziej zamożne osoby.
EnglishHow many European citizens can afford a lawyer and can afford to go to court?
Ilu obywateli Europy stać na adwokata i zwrócenie się do sądu?
EnglishWe can't afford mainframe healthcare today to include the uninsured.
Nie stać nas na włączenie nieubezpieczonych do opieki typu mainframe.
EnglishAnd by being a zero-dollar laptop, we can go to countries that can't afford it at all.
A jeśli laptop kosztuje zero dolarów, możemy iść z nim do krajów, które w ogóle na niego nie stać.
EnglishAt the same time, I do not think that Europe can afford to be passive in the face of such events.
Jednocześnie uważam, że Europa nie może być bierna wobec takich zdarzeń!
EnglishSmall businessmen can ill afford this cost at a time of economic strife.
Mali przedsiębiorcy nie mogą sobie pozwolić na te koszty w okresie gospodarczego zaciskania pasa.
EnglishEven the poorest neighborhoods give more than they can afford.
Nawet najbiedniejsi sąsiedzi dają więcej, niż mogą sobie na to pozwolić.
EnglishThe world can no longer afford a poor agreement on climate.
Świat nie może sobie juz pozwolić na kiepskie porozumienie klimatyczne.
EnglishThose who can afford to pay would pay relatively more for energy.
Osoby, które stać na opłaty zapłacą relatywnie więcej za energię.
EnglishThat is totally and utterly wrong, and it is something that we can ill afford in a time of recession.
To całkowicie, zupełnie błędna droga, na którą nie możemy sobie pozwolić w okresie recesji.
EnglishAnd that means that the online criminals can actually afford to invest into their attacks.
Zyski z przestępczości komputerowej są znaczne. ~~~ Cyberprzestępcy mogą więc inwestować w swoje ataki.