EN camps
volume_up
{liczba mnoga}

camps
volume_up
obozy {niemęskoos.}
Even in the areas around the refugee camps, safety can no longer be guaranteed.
Nie można już zagwarantować bezpieczeństwa nawet na obszarach otaczających obozy uchodźców.
The Roma camps and the Roma communities are illegal and immoral.
Obozy Romów i ich społeczności są nielegalne i niemoralne.
The close election result reflects the fact that the country is split into two camps.
Podobna liczba głosów oddana na kandydatów pokazuje, że kraj podzielony jest na dwa obozy.
camps (też: campsites)
volume_up
obozowiska {niemęskoos.}
This was followed by a round-up of Roma, instead of arresting those who set fire to the Romany camps in Italy.
Następnie przypuszczono atak na Romów, zamiast zaaresztować tych, którzy podpalili ich obozowiska we Włoszech.

Przykłady użycia - "camps" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe know our history: more than 500 000 Roma were killed in the death camps.
Znamy naszą historię: ponad 500 000 Romów zostało zabitych w obozach śmierci.
EnglishThailand hosts approximately 140 000 refugees in nine camps along the border.
Tajlandia gości około 140 000 uchodźców w dziewięciu obozach na granicy.
EnglishMany Ukrainian writers were shot, imprisoned or sent to labour camps during the 1930s.
W latach 30. rozstrzelano, uwięziono lub zesłano do obozów wielu pisarzy ukraińskich.
EnglishThis situation occurs especially in refugee camps, but not only there.
Do takich sytuacji dochodzi zwłaszcza w obozach uchodźców, lecz nie tylko tam.
EnglishThousands of survivors, if not more, are being put up in military camps for the time being.
Tysiące, jeśli nie więcej, ocalonych trafiają tymczasowo do obozów wojskowych.
EnglishDue to the lack of security there, more and more people are seeking refuge in the camps.
W związku z brakiem bezpieczeństwa coraz więcej osób poszukuje schronienia w obozach.
EnglishI am also pleased that we continue to say 'no' to refugee camps outside the EU.
Cieszę się też, że nadal sprzeciwiamy się obozom uchodźców poza UE.
EnglishMore than 400 000 refugees and displaced persons are hosted in camps in this border area.
Ponad 400 000 uchodźców oraz przesiedleńców w obozach w strefie granicznej.
EnglishHe obtained information by getting inside the ghetto and one of the extermination camps.
Uzyskał informacje, przedostając się do getta i jednego z obozów zagłady.
EnglishSo I did it: I found out how many women had been raped en route to these camps.
A więc tak zrobiłem: dowiedziałem się, ile kobiet zostało zgwałconych w drodze do tych obozów.
EnglishThere is a danger that tensions between the two camps will intensify.
Istnieje niebezpieczeństwo, że dojdzie do eskalacji napięcia pomiędzy dwoma obozami.
EnglishBurning down camps, chasing people through the streets - this is unacceptable!
Palenie obozowisk, ganianie ludzi po ulicach - to niedopuszczalne!
EnglishI would simply like to acknowledge the fact that I have seen two camps emerge here in Parliament.
Chciałbym po prostu przyznać, iż widzę tutaj w Parlamencie dwie tworzące się grupy.
EnglishAfterwards, the players met with repression, and they were held in forced labour camps.
Sportowców spotkały po tym występie represje. Przetrzymywano ich w obozach pracy przymusowej.
EnglishThe majority of those sent to these camps are no longer released.
Większość obywateli wysłanych do tych obozów nigdy nie wychodzi na wolność.
EnglishThere are thousands of refugees who are recognised as such by the UNHCR in the camps.
W obozach są tysiące uchodźców, których UNHCR uznaje za takich.
EnglishThey're given weapons; they shoot for the logging camps; they get money.
Dostają broń i zabijają zwierzynę, za którą dostają pieniądze.
EnglishThere has been mention here of the concern over the plight of those who have been living in the camps.
Wspomniano już o obawach dotyczących ciężkiego położenia tych, którzy żyją w obozach.
EnglishAbout 15 000 are living in refugee camps under police protection.
Około 15 tysięcy przebywa w obozach przygotowanych dla uchodźców i strzeżonych przez policję.
EnglishAssistance also goes to the refugee camps along the Thai border.
Pomoc trafia także do obozów uchodźców przy granicy z Tajlandią.