"calm" po polsku

EN

"calm" - polskie tłumaczenie

volume_up
calm {rzecz.}
volume_up
calm {przym.}
PL

"cal" - angielskie tłumaczenie

EN

EN calm
volume_up
{rzeczownik}

In this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.
W tej gorącej debacie posłowie PPE mojej grupy wzywają o spokój i rozsądek.
Captain Camara's decision not to run could allow calm to return.
Decyzja kapitana Camary, by nie kandydować, mogłaby przywrócić spokój.
And the third brain system is attachment: that sense of calm and security you can feel for a long-term partner.
Trzeci to przywiązanie: spokój i bezpieczeństwo, odczuwane z wieloletnim partnerem.
calm

Przykłady użycia - "calm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
Musimy teraz uspokoić sytuację i nie wspominać cały czas o tym, jak poważny jest kryzys.
EnglishAre you something that's a little more calm, reserved, conservative?
Może jesteście czymś spokojniejszym, bardziej powściągliwym i zachowawczym?
EnglishCurrent economic conditions call for calm and sensible action.
Obecne warunki gospodarcze wymagają działań spokojnie podejmowanych i rozsądnych.
EnglishWe must do everything in our power to protect the common currency, the euro, and calm the markets.
Musimy uczynić, co w naszej mocy, by chronić wspólną walutę, euro, i uspokoić rynki.
EnglishThis was Europe's attempt to tell global markets to 'calm down, dear'.
To była podjęta przez Europę próba powiedzenia rynkom światowym "uspokójcie się, moi drodzy”.
EnglishSo, to the UK and to Poland I say, 'Calm down and accept it'.
Wielkiej Brytanii i Polsce, więc mówię: "uspokójcie się i zaakceptujcie ten Traktat”.
EnglishI usually have to just like try to calm down and take a deep breath.
Zazwyczaj wystarczy spróbować się uspokoić i wziąć głęboki oddech.
EnglishTension is heightened in an atmosphere that is anything but calm and is full of geopolitical comparisons.
Napięcie rośnie, gdy w atmosferze niepokoju pojawiają się porównania geopolityczne.
EnglishAnd he awoke, and rebuked the wind and the raging of the water: and they ceased, and there was a calm.
A on ocknąwszy się, zgromił wiatr i wały wodne, i uśmierzyły się, i stało się uciszenie.
EnglishWe believe that such sustained diplomatic efforts are essential to calm down the two countries.
Wierzymy, że tak podtrzymywane próby dyplomatyczne są podstawą do uspokojenia tych dwóch krajów.
EnglishTake care if you are using any medicines that calm you down (have a sedative effect) or if you drink alcohol.
ostroż ć przypadku stosowania leków, które mogą noś w wywoływać sennoś, a takż ć e
EnglishThat is the trap he is setting for us, and all we can do is say to both sides, 'Calm down!'
Właśnie taką pułapkę na nas zastawia, a wszystko, co możemy powiedzieć obu stronom, to "uspokójcie się!”.
EnglishHe maketh the storm a calm, So that the waves thereof are still.
Obraca burzę w ciszę, tak, że umilkną nawałności ich.
EnglishI agree that we should conduct cross-border checks, if only to calm the population.
Zgadzam się, że powinniśmy przeprowadzić kontrole transgraniczne, nawet jeżeli wyłącznie w celu uspokojenia społeczeństwa.
EnglishNow's a chance for Dimitri to kind of reassure and calm Milo down.
Dimitri ma szansę uspokoić go i dodać mu otuchy.
EnglishHowever, this financial measure is derisory and is intended merely to calm the producers down for a while.
Przedmiotowy środek finansowy jest jednak śmiesznie mały i ma jedynie na chwilę uspokoić producentów.
EnglishAnother one gets really, really nervous if you get in to the room, and starts shaking, so you have to calm it down.
Inny denerwuje się, kiedy wchodzisz do pokoju i zaczyna się trząść. ~~~ Należy go więc uspokoić.
EnglishLet us not be overzealous, however, and let us instead give calm consideration to a definition of a hazardous product.
Nie bądźmy jednak nadgorliwi i spokojnie zastanówmy się nad definicją niebezpiecznego produktu.
EnglishHowever, calm is needed for reforms to take place, and at the moment fear and anger are rife in Turkey.
Jednakże do przeprowadzenia tych reform konieczne jest opanowanie, a obecnie w Turcji szerzy się strach i gniew.
EnglishIt becomes very calm, there's no wind at all.
Zrobiło się bardzo spokojnie, w ogóle nie było wiatru.