"buy-back" po polsku

EN

"buy-back" - polskie tłumaczenie

EN buy-back
volume_up
{rzeczownik}

buy-back (też: expiation, repurchase)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "buy-back"

buy rzeczownik
Polish
to buy czasownik
back rzeczownik
back przymiotnik
Polish
back przysłówek
back
Polish
to back czasownik

Przykłady użycia - "buy-back" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe views within my own group about the proposed buy-back programme also diverge widely.
Jeśli chodzi o moją własną grupę, to opinie na temat programu wykupu również bardzo się różnią.
EnglishThe Commission is offering the Member States a voluntary quota buy-back scheme in order to motivate milk producers to partially or definitively give up milk production.
Komisja oferuje państwom członkowskim dobrowolny system wykupu kwot w celu zachęcenia producentów mleka do częściowego lub całkowitego zaniechania produkcji.
EnglishWith regard to the national quota buy-back scheme, which I note will include powers to raise super levies from producers exceeding quotas, I have reservations.
Mam zastrzeżenia w kwestii dotyczącej krajowego systemu wykupu kwot, który, jak zauważam, będzie obejmował uprawnienia do podnoszenia opłat producentom przekraczającym kwoty.
EnglishThis being the case, the European Central Bank was right to announce that it would buy back some debt to enable Member States to diversify their sources of finance.
Ponieważ sytuacja tak się przedstawia, Europejski Bank Centralny słusznie ogłosił wykup części długów, aby umożliwić państwom członkowskim dywersyfikację źródeł finansowania.

Pozostałe hasła