"button bar" po polsku

EN

"button bar" - polskie tłumaczenie

EN button bar
volume_up
{rzeczownik}

1. IT

button bar

Przykłady użycia - "button bar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYour document will automatically refresh as your collaborator makes changes, but you can also press the Refresh button in the menu bar.
Gdy współpracownik wprowadzi zmiany, dokument zostanie automatycznie odświeżony, ale możesz też nacisnąć przycisk Odśwież na pasku menu.
EnglishTo see where the file is located on your computer, click the arrow next to the file button in the downloads bar and select Show in folder.
Aby sprawdzić lokalizację pliku na komputerze, kliknij strzałkę obok przycisku danego pliku na pasku pobranych plików i wybierz Pokaż w folderze.
EnglishYour document will automatically refresh as your collaborator makes changes, but you can also press the Refresh button on the menu bar.
W miarę wprowadzania zmian przez współpracownika dokument będzie automatycznie odświeżany, ale możesz również nacisnąć przycisk Odśwież na pasku menu.
EnglishIf you want certain types of files to always open after they're done downloading, click the arrow next to the file button in the downloads bar and select Always open files of this type.
Jeśli chcesz, aby pliki danego typu zawsze były otwierane po pobraniu, kliknij strzałkę obok przycisku danego pliku na pasku pobranych plików i zaznacz Zawsze otwieraj pliki tego typu.