EN burst
volume_up
{rzeczownik}

1. IT

potokowa pamięć podręczna z transmisją seryjną

Przykłady użycia - "burst" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBehold, my breast is as wine which hath no vent; Like new wine-skins it is ready to burst.
Oto żywot mój jest jako moszcz bez oddechu, a jako beczka nowa rozpękłby się.
EnglishAnd as they put out limbs, the limbs burst into small trees, copies of the Redwood.
Kiedy wypuszcza gałęzie, z nich wyrastają małe drzewa, kopie sekwoi.
EnglishAnd when it burst, the size of its country bubble is the size of the population.
A po pęknięciu, rozmiar bąbelka kraju jest rozmiarem ludności.
EnglishIn Baghdad, armed individuals burst in, shooting 52 people and wounding 200.
W Bagdadzie uzbrojeni osobnicy dokonali ataku, w którym zginęły 52 osoby, a 200 zostało rannych.
EnglishIncreased risk of cardiac arrhythmias and torsades de pointes/ wave burst arrhythmia in particular.
Zwiększenie ryzyka arytmii serca, szczególnie typu torsades de pointes lub wave burst.
EnglishIn energy production, the highest numbers of casualties have been reported in locations where dams have burst.
W produkcji energii najwięcej ofiar odnotowuje się w przypadkach przerwania tam.
EnglishWhen will the European Council have such a burst of lucidity?
Kiedy Rada Europejska pozwoli sobie na taki wyraz przejrzystości?
EnglishWe can say, "Well how fast does the bubble burst?" ~~~ And it turns out that we can measure that very precisely.
Możemy powiedzieć "Jak szybko pęka bańka?" I okazuje się, że możemy to zmierzyć bardzo dokładnie.
EnglishAnd anybody who is hit with this feels this sudden burst of heat and just wants to get out of the way.
Każdy, ktokolwiek zostanie nimi porażony poczuje nagłe uderzenie gorąca i zechce się od razu usunąć z drogi.
EnglishThe speculation bubble will not burst: even if we ban short sales for the time being, they will be back.
Bańka spekulacyjna nie pęknie; nawet, jeżeli czasowo zakażemy sprzedaży krótkiej, ta forma sprzedaży wróci.
EnglishAnd they burst, and they spill their guts into the bread.
Pęka i jej wnętrzności wylewają się do chleba.
EnglishPain like a boil about to burst with my love for you, consumed by fire with my love for you. ~~~ I remember what you said to me.
Pamiętam wszystko, co mi powiedziałaś Myślę o twojej miłości, Twoja miłość mnie rozdziera.
EnglishBehold, the tempest of Jehovah, [even his] wrath, is gone forth, a sweeping tempest: it shall burst upon the head of the wicked.
Oto wicher Pański z popędliwością wynijdzie, wicher trwający nad głową niezbożników zostanie.
EnglishAnd so because of that belief that I think needs to be burst, I'm here to send us all hurtling back to the truth.
Zatem za sprawą tego przekonania, które wymaga korekcji, jestem tutaj, by zdecydowanie zwrócić nas ku prawdzie.
EnglishBehold, the tempest of Jehovah, [even his] wrath, is gone forth, yea, a whirling tempest: it shall burst upon the head of the wicked.
Oto wicher Pański z zapalczywością wyjdzie, a wicher trwały nad głową niepobożnych zostanie;
EnglishMissile hits, bodies burst into the air with the explosion.
EnglishNeither doth one thrust another; they march every one in his path; and they burst through the weapons, and break not off [their course].
Jeden drugiego nie ściśnie, każdy drogą swoją pójdzie; a choć i na miecz upadną, nie będą zranieni.
EnglishFor many years, the banks made money out of thin air using opaque structures and, in 2008, this bubble burst.
Przez wiele lat banki, wykorzystując nieprzejrzyste struktury, brały pieniądze nie wiadomo skąd; w końcu w 2008 roku ta bańka pękła.
English"Well, we can flip the bus over, we can have it burst into flames, and how about someone, you know, big explosion."
„Możemy przewrócić autobus, możemy zrobić tak, żeby stanął w płomieniach, a może chcecie kogoś, od, no wiecie, wielkiego wybuchu.”
English(Laughter) And just like that, the bubble burst.