"bullfighting" po polsku

EN

"bullfighting" - polskie tłumaczenie

EN bullfighting
volume_up
{rzeczownik}

bullfighting (też: bullfight)
bullfighting (też: bullfight)

Synonimy (angielski) dla "bullfighting":

bullfighting
English
bullfight
English

Przykłady użycia - "bullfighting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSometimes we also kill them where there is no economic reason - for sport, such as hunting, or for entertainment, such as in bullfighting.
Zabijamy je też czasem bez potrzeby gospodarczej, dla sportu, jakim jest łowiectwo, dla rozrywki, np. podczas corridy.
EnglishI await the day when the United States of America or Australia wake up to the fact that there is bullfighting in Spain and elk hunting in Finland.
Czekam na dzień, kiedy Stany Zjednoczone lub Australia uświadomią sobie fakt praktykowania walk byków w Hiszpani oraz polowań na łosie w Finlandii.
EnglishThe Danish Liberal Party also voted against a statement that prevents the payment of a special male bovine premium for bulls used for bullfighting.
Duńska Partia Liberalna głosowała również przeciwko oświadczeniu uniemożliwiającemu wypłatę specjalnych premii wołowych w przypadku byków wykorzystywanych do walk byków.
EnglishIn particular, the EPLP does not support subsidising the production of tobacco; bullfighting; new funds for dairy, sheep and goats and funds for publicising the CAP.
W szczególności nie popierają oni dotowania produkcji tytoniu, walk byków, nowych środków dla mleczarstwa, hodowli owiec i kóz ani funduszy na promowanie WPR.
EnglishBullfighting and cockfighting are unsavoury spectacles but the EU recognises that they should be allowed to continue within the EU in regions where an unbroken tradition exists.
Walki byków i kogutów też są nieprzyjemnym widowiskiem, ale UE uznaje, że trzeba pozwolić na ich kontynuację w regionach UE, w których mają nieprzerwaną tradycję.
EnglishIt is also a scandal that the EU budget should be used to support bullfighting, which is a tradition I do not consider to be compatible with modern values and animal rights.
Skandalem jest również to, że z budżetu UE ma być finansowana promocja walk byków, które według mnie są tradycją sprzeczną z nowoczesnymi wartościami i prawami zwierząt.