"bullet" po polsku

EN

"bullet" - polskie tłumaczenie

volume_up
bullet {rzecz.}

EN bullet
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

bullet (też: ball, crutch, globe, boule)
they said, "A bullet doesn't distinguish between a Muslim and a Christian."
mówiły "Kula nie zna różnicy pomiędzy Muzułmanem a Chrześcijaninem."
This is a bullet coming from a very large ammunition company in the United States.
Ta kula pochodzi od dużej firmy produkującej amunicje w Stanach.
Here you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.
Tutaj można zobaczyć kulę, która utknęła tuż przy kręgosłupie tej osoby.
bullet
The fatal bullet set off demonstrations by young people throughout the country which were unprecedented in Greece.
Ten śmiertelny pocisk zapoczątkował w całym kraju demonstracje młodych ludzi na niespotykaną dotąd w Grecji skalę.
Magicians play with fire and steel, defy the fury of the buzzsaw, dare to catch a bullet or attempt a deadly escape.
Magicy igrają z ogniem i stalą, przeciwstawiają się sile piły mechanicznej, ośmielają się łapać pocisk, próbują śmiertelnej ucieczki.
They have got quite enough to think about dodging bullets, without becoming part-time market-gardeners.
Mają sporo do przemyślenia, uciekając przed pociskami i niepotrzebne im zatrudnienie na pół etatu w charakterze ogrodników działek warzywnych.
bullet (też: ball, slug)
volume_up
kulka {f.} (pocisk)

2. IT

bullet

3. Sport

bullet

Synonimy (angielski) dla "bullet":

bullet

Przykłady użycia - "bullet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDirect investments are by no means the magic bullet they are made out to be.
Bezpośrednie inwestycje zdecydowanie nie są taką lokomotywą, za jaką mają uchodzić.
EnglishThe belief is that we have this silver bullet which will change everything.
Istnieje wiara, iż mamy do dyspozycji panaceum, które wszystko zmieni.
EnglishOur good friend Chris has about a six percent -- but with a bullet, I might add.
Nasz dobry znajomy Chris około 6% -- wciąż niezwyciężony.
EnglishHis request for the use of a bullet-proof car had been denied by the Pakistani authorities.
Władze Pakistanu odmówiły przydzielenia mu kuloodpornego samochodu.
EnglishIn the remaining time available to me, I can simply make some bullet points.
W pozostałym czasie, z którego mogę skorzystać, chciałbym po prostu podnieść kilka zasadniczych kwestii.
EnglishThere is no magic bullet to turn around the European Union economy.
Nie ma żadnego cudownego lekarstwa, które pozwoliłoby odwrócić losy gospodarki Unii Europejskiej.
EnglishMr President, allow me to make my points in bullet points.
Panie przewodniczący! Chciałbym przedstawić moje spostrzeżenia w kilku krótkich punktach.
EnglishSo the bullet point -- sorry, I never do a suit, so I knew that I was going to take this off.
A, co najważniejsze -- przepraszam, nigdy nie noszę garnituru, wiedziałem, że będę musiał to zdjąć.
EnglishSo, you know, our great -- these wonderful long bullet points, a whole list of things, you know -- good!
Więc wiecie, punktatory, długie, wspaniałe punkty, całe listy- dobrze!
EnglishThere is not one single magic bullet solution to all of this.
Nie ma jednego magicznego rozwiązania całej tej sytuacji.
EnglishHowever, where this is concerned, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.
Lecz jeśli o to chodzi, lepiej przeciąć ten wrzód już teraz, zamiast męczyć się z nim w nieskończoność.
EnglishBut as we found out with addressing CO2 issues, and also fossil fuels, there is no one silver bullet.
Jak już się jednak przekonaliśmy przy kwestii CO2, czy paliw kopalnych, nie ma jednego złotego środka.
English(DE) Madam President, Mr Almunia, we need to bite the bullet now, rather than prolonging the agony.
(DE) Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Musimy teraz chwycić byka za rogi, zamiast przedłużać agonię.
EnglishEven better than short bullet points are no bullet points.
EnglishIt is true that there is no silver bullet, there is no magical solution or panacea for unemployment in Europe.
To prawda, że nie ma srebrnej kuli, nie ma żadnego magicznego rozwiązania ani panaceum na bezrobocie w Europie.
EnglishHow many bullet points or headlines does Steve Jobs use?
Ilu punktów czy tytułów używa Steve Jobs?
EnglishFor example, you could have five bullet points of text, and reveal them one-by-one on the slide with each click.
Możesz na przykład przygotować tekst w postaci pięciu punktów i wyświetlać je po kolei na slajdzie po każdym kliknięciu.
EnglishThe long bullet points are bad. ~~~ What's good?
EnglishCapturing and storing carbon cannot be thought of as a 'magic bullet' that will achieve climate targets.
O wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla nie można myśleć jako o "cudownym leku”, który pozwoli osiągnąć cele w zakresie klimatu.
EnglishHe managed to escape, only to die several years later from a bullet in the back of the head, dispatched on the orders of Soviet butchers.
Zdołał stamtąd uciec, by kilka lat później zginąć od strzału w tył głowy z rozkazu sowieckich oprawców.