"budget account" po polsku

EN

"budget account" - polskie tłumaczenie

EN budget account
volume_up
{rzeczownik}

1. finanse, Brytyjski angielski

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "budget account"

budget rzeczownik
Polish
budget przymiotnik
account rzeczownik
to account czasownik

Przykłady użycia - "budget account" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLet us therefore ensure that the budget - our budget - genuinely takes account of this problem.
Zagwarantujmy zatem, aby budżet - nasz budżet - faktycznie uwzględniał ten problem.
EnglishThey want a lean European budget which takes into account the fact that, whether we like it or not, we are living in an age of austerity.
Chcą skromnego budżetu uwzględniającego fakt, że - czy tego chcemy, czy nie - żyjemy w erze oszczędności.
EnglishWhat is this off-budget account?
English(RO) The 2011 budget must take into account the European Union's new powers, as well as the consequences of the economic and financial crisis.
(RO) Budżet na rok 2011 powinien odzwierciedlać zarówno nowe uprawnienia UE, jak i konsekwencje kryzysu gospodarczego i finansowego.
EnglishIf I have understood correctly, the Commission is supporting us all the way and promising a preliminary draft budget that will take account of everything we want taken into account.
O ile dobrze zrozumiałam, Komisja cały czas wspiera nasze działania i ma zamiar uwzględnić we wstępnym projekcie budżetu wszystko to, na co zwróciliśmy uwagę.
EnglishThis is despite the fact that the only piece of information that we have, namely the report by the internal auditor, says that there is a B account, an off-budget account at the Council.
Dzieje się tak, mimo że jedyny fragment informacji, jaki posiadamy, a mianowicie sprawozdanie kontrolera wewnętrznego, zawiera informacje o istnieniu w Radzie konta B, konta pozabudżetowego.