"broken in" po polsku

EN

"broken in" - polskie tłumaczenie

volume_up
broken {przym.}

EN broken in
volume_up
{przymiotnik}

1. "animal"

broken in (też: tame, tamed, well broken in)
volume_up
oswojony {przym. m.}
broken in (też: well broken in)
volume_up
wytresowany {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "broken in":

broken in
English
broken

Przykłady użycia - "broken in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd what Vannevar Bush was saying was the way we use information is broken.
Vannevar Bush przekazał nam, że sposób w jaki korzystamy z informacji jest zły.
EnglishIgG and IgG-complexes are broken down in cells of the reticuloendothelial system.
IgG i kompleksy IgG ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo- śródbłonkowego.
EnglishKaletra tablets should be swallowed whole and not chewed, broken or crushed.
Tabletek Kaletra nie należy połykać w całości, żuć, przełamywać ani miażdżyć.
EnglishNot a single window was broken and not a single thing was stolen from the building.
Nie potłuczono ani jednego okna, nie ukradziono ani jednej rzeczy z budynku.
EnglishI want you to imagine, right now, a broken relationship from many years ago.
Teraz wyobraź sobie, w tej chwili, związek, który rozpadł się wiele lat temu.
EnglishThis is done by bending the cap up and down until the perforation is broken.
Aby oderwać końcówkę należy kilka razy odgiąć ja na przemian w górę i w dół.
EnglishThe woman who as a child had skipped with him through fields and broken his heart.
Kobieta, która będąc dzieckiem ganiała z nim po polach i złamała mu serce.
EnglishThe tablets must be administered whole and should not be divided, broken or ground up.
Tabletki należy podawać w całości, nie należy ich dzielić, łamać ani miażdżyć.
EnglishA cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.
Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.
EnglishIt is quite true that we cannot allow universal rules on trade to be broken.
Prawdą jest, że nie możemy pozwolić na łamanie powszechnych reguł dotyczących handlu.
EnglishThe bond of trust between consumers and producers has once again been broken.
Kolejny raz zniszczono atmosferę zaufania panującą między konsumentami a producentami.
EnglishThe container should not be punctured, broken or burnt even when apparently empty.
Pojemnika nie należy dziurawić, uszkadzać, palić, nawet jeśli jest pusty.
EnglishIgG and IgG-complexes are broken down in cells of the reticuloendothelial system.
IgG oraz kompleksy IgG ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo- śródbłonkowego.
EnglishThis means that people who have not broken the law become collateral victims.
Oznacza to, że ofiarą padają również obywatele, którzy nie złamali prawa.
EnglishIn fact, the Council has broken its word by refusing this now in this budget.
Tak naprawdę, odrzucając ją w omawianym budżecie Rada złamała dane słowo.
EnglishMy days are past, my purposes are broken off, Even the thoughts of my heart.
Dni moje przeminęły; myśli moje rozerwane są, to jest, zamysły serca mego.
EnglishOften the legal system is broken down so you can't even get access to land.
Często system prawny jest zniszczony, więc nawet nie możesz uzyskać dostępu do ziemi.
EnglishIf the enzyme is not present, ammonia cannot be broken down and it builds up in the blood.
Gdy enzym ten nie występuje, amoniak nie ulega rozkładowi i gromadzi się we krwi.
EnglishTogether we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.
Wspólnie pobiliśmy właśnie rekord świata w szybkości pieszej wędrówki na biegun południowy.
EnglishThe tablets must be administered as a whole and should not be divided, broken or ground.
Tabletki należy podawać w całości, nie należy ich dzielić, łamać ani kruszyć.