EN brake
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

brake
The Brake Assist systems currently available will bring with them a major boost to accident prevention.
Obecnie dostępne systemy wspomagania hamulców to poważny krok naprzód pod względem zapobiegania wypadkom.
Brake Assist systems are capable of resolving conflicts in connection with goals relating to energy, the environment and safety.
Systemy wspomagania hamulców są w stanie rozwiązać konflikty związane z celami w zakresie energii, środowiska i bezpieczeństwa.
The fact, however, that hardly any country in the European Union has met this objective acts as a brake on innovation in the European Union.
Jednakże fakt, że prawie żadne państwo w Unii Europejskiej nie zrealizowało tego celu, działa jak hamulec dla innowacji w Unii Europejskiej.
brake (też: thicket)
volume_up
chaszcze {niemęskoos.}
volume_up
zarośla {niemęskoos.}

2. motoryzacja

Każdy naciska pedał hamulca, Fine.

3. Historia: "carriage", Brytyjski angielski

brake

Synonimy (angielski) dla "brake":

brake

Synonimy (polski) dla "brak":

brak

Przykłady użycia - "brake" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishbut when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs:
Ale do Jezusa przyszedłszy, gdy ujrzeli, że już umarł, nie łamali goleni jego.
Englishand ye numbered the houses of Jerusalem, and ye brake down the houses to fortify the wall;
Także policzyliście domy w Jeruzalemie, a rozwaliliście domy na oprawę murów.
EnglishAnd he called for a famine upon the land; He brake the whole staff of bread.
Gdy przywoławszy głód na ziemię, wszystkę podporę chleba pokruszył.
EnglishThus they provoked him to anger with their doings; And the plague brake in upon them.
A tak draźnili Boga sprawami swemi, że się na nich oborzyła plaga;
EnglishHe brought them out of darkness and the shadow of death, And brake their bonds in sunder.
Wywodził ich z ciemności, i z cienia śmierci, a związki ich potargał.
EnglishAnd I brake the jaws of the unrighteous, And plucked the prey out of his teeth.
I kruszyłem szczęki złośnika, a z zębów jego wydzierałem łup.
EnglishThere he brake the arrows of the bow; The shield, and the sword, and the battle.
W Salemie jest przybytek jego, a mieszkanie jego na Syonie.
EnglishOr [who] shut up the sea with doors, When it brake forth, [as if] it had issued out of the womb;
Któż zamknął drzwiami morze, gdy się wyrywało, jakoby z żywota wychodząc?
EnglishThe result has been a brake on domestic demand at a time when external demand is fading.
Spowodowało to zahamowanie popytu wewnętrznego w okresie, w którym popyt zewnętrzny i tak spada.
EnglishHe has bicycle brake cables going down to the head control in his hand.
Ma linki hamulcowe od roweru które łączą się z przyrządem do kontrolowania głowy, który ma w dłoni.
EnglishAnd he brake in pieces the pillars, and cut down the Asherim, and filled their places with the bones of men.
I pokruszył słupy, a powycinał gaje, i napełnił miejsca ich kościami ludzkiemi.
EnglishFor he is our peace, who made both one, and brake down the middle wall of partition,
Albowiem on jest pokojem naszym, który oboje jednem uczynił i średnią ścianę, która była przegrodą, rozwalił;
EnglishFor a start, the fragmented nature of national tax systems puts a brake on market integration and efficiency.
Krajowe systemy podatkowe są rozdrobnione, co hamuje integrację i skuteczność rynkową.
Englishfor he took away the foreign altars, and the high places, and brake down the pillars, and hewed down the Asherim,
Bo poburzył ołtarze obce, i wyżyny, i podruzgotał bałwany ich, i wyrąbał gaje ich;
EnglishSuch measures could penalise certain careers or put a brake on the employment of young women.
Takie środki mogą utrudniać niektóre ścieżki kariery i stanowić przeszkodę w zatrudnianiu młodych kobiet.
EnglishMaybe we can give him a little bioluminescence here -- give him a headlight, maybe a brake light, turn signals.
Damy mu trochę bioluminescencji, przedni reflektor, może światła stopu i kierunkowskazy.
EnglishAnd a certain woman cast an upper millstone upon Abimelech's head, and brake his skull.
Między tem zrzuciła niewiasta niektóra sztukę kamienia od żarn na głowę Abimelechowę, i rozbiła wierzch głowy jego.
EnglishWhen I brake the five loaves among the five thousand, how many baskets full of broken pieces took ye up?
Gdym onych pięć chlebów łamał między pięć tysięcy ludzi, wiele żeście pełnych koszów ułomków zebrali?
EnglishAnd he brake down the tower of Penuel, and slew the men of the city.
Wieżę też Fanuel rozwalił, i pobił męże miasta.
EnglishThe Brake Assist systems currently available will bring with them a major boost to accident prevention.
Obecnie dostępne systemy wspomagania hamulców to poważny krok naprzód pod względem zapobiegania wypadkom.