EN bother
volume_up
{rzeczownik}

bother (też: annoyance, effort, hassle, nuisance)
bother (też: trouble)

Przykłady użycia - "bother" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou are helping to kill off an industry which is already in serious bother.
Pomagacie państwo w dobijaniu przemysłu, który już i tak dotknęły poważne trudności.
EnglishIf your enemy was really happy, why would they bother to be your enemy?
Jeżeli twoi wrógowie byliby prawdziwie szczęśliwi, to dlaczego mieliby być twoimi wrogami?
EnglishThe biggest day of your academic career, and you didn't even bother to invite me.
To twój najważniejszy dzień, a nawet mnie nie zaprosiłaś.
EnglishThis right here isn't gonna bother him, because he's insane, OK?
Ten tutaj nie będzie już nikogo niepokoił, bo jest nienormalny, OK?
EnglishHowever, there are two points in the new regulation which bother me:
Dwa punkty w nowym rozporządzeniu budzą jednak mój niepokój:
EnglishCall the doctor should these symptoms bother you/your child.
Jeśli objawy te są niepokojące należy powiadomić lekarza.
EnglishAnd if you believe that, then stuff like this doesn't bother you.
I jeśli w to wierzycie to takie coś nie wzrusza.
EnglishAnd you'd think that would be a pretty big problem for a law, but Congress seems not to have let that bother them too much.
Pomyślicie, że musi to być wielka zagwozdka dla prawa, ale Kongres za bardzo się tym nie przejmuje.
EnglishOtherwise, go bother somebody else today.
Jeśli chcesz zaistnieć, przyjdz do mnie w bardziej odpowiednim momencie, kiedy będe mógł się tobą zająć.
EnglishAn exit strategy is being planned, as is how we need not bother to continue with the recovery strategy.
Planuje się strategię wyjściową, jak gdybyśmy już nie musieli się przejmować kontynuacją strategii ożywienia gospodarczego.
EnglishBesides, if symbols were as marginal as their opponents say, then why bother to oppose them?
Ponadto skoro symbole mają tak marginalne znaczenie, jakie przypisują im ich przeciwnicy, to po co podejmują oni trud sprzeciwiania się im?
EnglishNow, why the hell would we bother to do this?
Więc, po co do diabła się tym przejmujemy?
EnglishThe reason I bother to tell you this is not about me but about the commitment of our Administration to individual rights.
Mówię państwu o tym nie ze względu na siebie, ale na przywiązanie naszej administracji do kwestii praw jednostki.
EnglishWhy would they go to that bother?
Jednak dlaczego rośliny zawracają sobie tym głowę?
EnglishThis is basically why we would bother to do it.
EnglishAnd it occurs everywhere -- you know, why bother?
EnglishIf you have any of the following symptoms and they bother you, or last for some time, tell your doctor or a pharmacist.
W rzadkich przypadkach zgłaszano występowanie zaburzeń czynności wątroby, w bardzo rzadkich przypadkach – zapalenie wątroby.
EnglishBy the way, all these weird names -- I didn't bother you with the Latin names of these creatures, okay, just the popular names.
Nawiasem mówiąc, te dziwne nazwy -- nie zawracam wam głowy łacińskimi nazwami tych stworzeń, to są nazwy zwyczajowe.
EnglishInterviewer: You thought, "Oh, bother."
EnglishGo bother Leonard Cohen."
W przeciwnym wypadku, idź dręczyć kogoś innego.