EN boarding
volume_up
{rzeczownik}

2. Żegluga

boarding

3. budownictwo

boarding (też: shoring)

Przykłady użycia - "boarding" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSmall enterprises and boarding houses are particularly important for boosting mountain areas.
Małe przedsiębiorstwa i pensjonaty są szczególnie ważne dla rozwoju obszarów górskich.
EnglishNext week, hundreds of participants will be boarding planes for Mexico, which will generate CO2 emissions.
W przyszłym tygodniu setki uczestników wsiądą do samolotów do Meksyku, co spowoduje emisję CO2.
EnglishDid you take any sedatives before boarding?
Czy brałeś jakieś środki uspokajające przed startem?
EnglishNow boarding, Track Three, Local, Homestead...
EnglishWhat in the design that made the difference is the boarding tubes: the boarding tube gives to the bus the same performance as a subway.
Kluczową kwestią w projekcie były tunele do wsiadania. ~~~ Dzięki temu autobusy działają tak sprawnie jak metro.
EnglishIt is a shame that this plane will not be enough to adequately defend and protect our fishermen if there is an armed boarding of our fleet.
Szkoda, że ten samolot nie wystarczy, by adekwatnie bronić i chronić naszych rybaków w przypadku zbrojnego ataku na nasza flotę.
EnglishEvery time school closed -- it was a boarding school and I was seven -- you had to travel until you find them.
Jesteśmy nomadami. ~~~ Za każdym razem, gdy zamykano szkołę -- była to szkoła z internatem, a ja miałem wówczas 7 lat -- trzeba było wędrować, póki się ich nie odnalazło.
EnglishYou can't be denied boarding because of your reduced mobility, unless this is strictly necessary to comply with the company's access rules.
Nikt nie ma prawa odmówić Ci wstępu do pociągu z powodu Twojej ograniczonej mobilności, chyba że jest to bezwzględnie wymagane przez zasady dostępu danego przedsiębiorstwa.
EnglishTo summarise, we must keep on improving our security services, to try to avoid terrorists or suspected terrorists boarding commercial flights.
Podsumowując, musimy nadal poprawiać nasze działania w zakresie bezpieczeństwa, by zapobiec dostawaniu się na pokłady samolotów terrorystów lub osób podejrzewanych o terroryzm.
EnglishWhy seek to create rights to compensation to a value of 200% of the ticket price in cases where boarding is refused because of overbooking?
Dlaczego próbujemy tworzyć prawa do odszkodowania do wartości 200% ceny biletu w przypadkach odmowy wstępu do środka transportu z powodu sprzedaży większej liczby biletów niż miejsc?