"bishop" po polsku

EN

"bishop" - polskie tłumaczenie

volume_up
bishop {rzecz.}
PL

EN bishop
volume_up
{rzeczownik}

bishop
I cannot state this more clearly: it is unacceptable for Bishop Artemije of the Serbian Orthodox Church to call for war.
Nie mogę powiedzieć tego jeszcze wyraźniej: niedopuszczalne jest, że biskup Artemij z Serbskiego Kościoła Prawosławnego wzywa do wojny.
In the Vatican last week the Pope welcomed members of the Hungarian Conference of Catholic Bishops.
W ostatnim tygodniu w Watykanie papież przywitał uczestników węgierskiej Konferencji Biskupów Katolickich.
Christians in Vietnam are persecuted, and the Bishop of Augsburg, who is particularly concerned with persecuted Christians, is here today to talk with us on the subject.
Jest tu z nami dzisiaj biskup Augsburga, który będzie z nami rozmawiał na ten temat, i dla którego prześladowania chrześcijan są szczególnie ważnym powodem do niepokoju.

Przykłady użycia - "bishop" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMrs Záborská's question related to the kidnapping of the Chaldean Catholic Bishop.
Pytanie pani posłanki Záborskiej związane z porwaniem biskupa chaldejskiego.
EnglishThe last entry says that he was supposed to have met you in Bishop's Park.
Ostatnie zapiski są o waszym rzekomym spotkaniu w Bishop' s Park.
EnglishWe would like to put the Iraqi bishop on the agenda as well as supporting Mr Schulz's request.
Chcielibyśmy umieścić w porządku dziennym sprawę irackiego biskupa oraz poprzeć wniosek pana Schulza.
EnglishManufacturer Eisai Manufacturing Ltd, Titan Court, 3 Bishop Square, Hatfield, Hertfordshire AL10 9NE, United Kingdom.
Wytwórca Eisai Manufacturing Ltd, Titan Court, 3 Bishop Square, Hatfield, Hertfordshire AL10 9NE, Wielka Brytania.
EnglishTomorrow, half past two, Bishop's Park.
EnglishExcuse me, Miss Bishop.
EnglishToday, in Milan, the funeral was held of the President of the Turkish Episcopal Conference, Bishop Luigi Padovese, who was murdered in Turkey.
Dziś w Mediolanie odbywa się pogrzeb zamordowanego w Turcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu tego kraju, biskupa Luigiego Padovese.
EnglishI'm Robin Bishop.
EnglishThat was his express wish, and may I make special mention of Bishop Antoine Audo, head of the Chaldean Catholic Church in Syria, and bid him a warm welcome.
Było to jego życzeniem, i pozwolę sobie szczególnie wymienić, biskupa Antoine'a Audo, głowę Kościoła Katolickiego w Syrii i gorąco go powitać.
EnglishChristopher Senyonjo, a 70-year-old Anglican bishop, was banned from officiating by his superiors for having been one of the few to have taken a stand in favour of homosexuals.
Christopherowi Senyonjo, 70-letniemu biskupowi anglikańskiemu, jego przełożeni zabronili odprawiania nabożeństw, ponieważ był jednym z niewielu, którzy stanęli po stronie homoseksualistów.