"binary" po polsku

EN

"binary" - polskie tłumaczenie

volume_up
binary {przym.}

EN binary
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

binary
volume_up
binarny {przym. m.}
The question is: Why is binary simpler than Arabic?
Pytanie brzmi: Dlaczego system binarny jest prostszy od arabskiego?
And he saw everything in terms of -- he could read the binary code straight off the machine.
Potrafił czytać kod binarny prosto z maszyny.
And it's not going to be binary code that defines the computers of the universe -- it's sort of an analog computer.
I to nie będzie kod binarny, który definiuje komputery wszechświata - to rodzaj komputera analogowego.
binary (też: dyadic)
volume_up
dwójkowy {przym. m.}
If you convert that to binary, just to give you a little bit of sizing, we're actually smaller than the program Microsoft Office.
Jeśli zamienicie to na system dwójkowy, tak aby dać wam wyobrażenie rozmiarów, właściwie jesteśmy mniejsi niż program Microsoft Office.
binary (też: two-component)

2. Matematyka

binary
binary

Synonimy (angielski) dla "binary":

binary

Przykłady użycia - "binary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe language of technology is binary; you've probably heard that at some point in time.
Technologia posługuje się językiem dwójkowym, pewnie kiedyś o tym słyszeliście.
EnglishIn one of the binary stars in our galaxy called FH Leo, we discovered the super flare.
Okryliśmy go w jednej z binarnych gwiazd naszej galaktyki, o nazwie FH Leo.
EnglishNow, if you like to represent this zero and one of binary, you need a device.
Jeśli chcemy reprezentacji zera i jedynki, systemu binarnego potrzebujemy do tego urządzenia.
EnglishAnd think of things in your life that are binary, one of them is light switches.
Pomyślcie o przedmiotach binarnych używanych na co dzień.
EnglishThe Internet starts with mathematics, it starts with binary.
U podstaw internetu leży matematyka. ~~~ Zaczyna się od kodu binarnego.
EnglishAnd it has a binary companion that goes around it, so a big star, a big ball of gas.
W tym układzie podwójnym jest też inna duża gwiazda.
EnglishThe virtue of binary is that it's the simplest possible way of representing numbers.
To najprostszy możliwy sposób reprezentacji liczb.
EnglishYou can just change a couple of the DNA strands in this binary representation and you'll get 96 rather than 32.
Po zmianie dwóch łańcuchów DNA w odwzorowaniu dwójkowym otrzymujemy 96, zamiast 32.
EnglishExtended Binary Coded Decimal Interchange Code
rozszerzony kod wymiany liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo
EnglishThe reason you're not allowed to chart love is because we think of love as a binary thing.
Nie wolno robić wykresu miłości, ponieważ uważamy miłość za rzecz binarną. ~~~ Albo jesteś zakochany, albo nie jesteś zakochany.
EnglishAnd later a black hole was formed in a binary system, which is still there with a mass of about five solar masses.
w tym układzie, który zanieczyścił atmosferę gwiazdy.
EnglishSo you can read off binary numbers five, six and seven.
Z tego odczytamy zapisane dwójkowo 5, 6 i 7.
EnglishI realized that what I was being pitched was a binary solution.
EnglishIn binary, one is 0001, seven is 0111.
W systemie dwójkowym jedynka to 0001 siódemka - 0111.
EnglishAnd we also projected the contents of the time capsule as binary code using a 35-watt laser into outer space.
Przy użyciu 35-watowego lasera wysłaliśmy również zawartość kapsuły czasu w przestrzeń kosmiczną w postaci kodu binarnego.
EnglishBinary Tree Predictive Coding
kodowanie z wyprzedzaniem metodą drzewa binarnego
EnglishThis is a terrific kind of test in a binary world, and the nice thing about pregnancy is either you are pregnant or you're not pregnant.
A kiedy pojawia się drugi pasek, oznacza to, że jesteście w ciąży. ~~~ To niesamowity typ testu w binarnym świecie.
EnglishThey were using vacuum tubes, very narrow, sloppy techniques to get actually binary behavior out of these radio vacuum tubes.
Oni używali lamp próżniowych – bardzo ograniczonej i kiepskiej technologii – – żeby przy ich zastosowaniu uzyskać urządzenie binarne.
Englishbinary coded decimal
Englishspectroscopic binary star