"Berkeley" po polsku

EN

"Berkeley" - polskie tłumaczenie

volume_up
Berkeley {nazwa wł.}
PL

"Berkeley" - angielskie tłumaczenie

volume_up
Berkeley {nazwa wł.}

EN Berkeley
volume_up
{nazwa własna}

1. Geografia

Berkeley
volume_up
Berkeley {nazwa wł.}
You know, Bob's that Berkeley techie type who started Sybase.
Wiecie, Bob jest pracownikiem technicznym Berkeley który zapoczątkował Sybase.
Glaxo Group Ltd Berkeley Avenue Greenford Middlesex UB6 0NN United Kingdom
Glaxo Group Ltd Berkeley Avenue Greenford Middlesex UB6 0NN Wielka Brytania
BP has invested USD 500 million in the biofuels sector in Berkeley in the United States alone.
BP zainwestowała 500 milionów USD tylko w sektor biopaliw na amerykańskim Berkeley.

Synonimy (angielski) dla "Berkeley":

Berkeley

Przykłady użycia - "Berkeley" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGlaxo Group Ltd Berkeley Avenue Greenford Middlesex UB6 0NN United Kingdom
Glaxo Group Ltd, Berkley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Wielka Brytania
EnglishOkay, send them to Berkeley because that's the next thing I want to do.
EnglishWe at Berkeley Bionics call these robots exoskeletons.
W Berkley Bionics nazywamy je egzoszkieletami.
EnglishAnd one of the things that I think is also interesting, is I have a friend up at UC Berkeley who's been doing risk analysis.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą uważam za interesującą.
EnglishSome of them who came to the labs, like in Madison, Wisconsin, or in Berkeley, did 20 to 40,000 hours of meditation.
Kilku z nich przyjechało do laboratoriów w Madison, Wisconsin czy Berkley. ~~~ Medytowali od 20 do 40 tys. godzin.
EnglishEvery single high-speed video system in the biology department at Berkeley wasn't fast enough to catch this movement.
Każdy system wideo wysokiej prędkości na wydziale bilogii w Berkley nie był wystarczająco szybki by nagrać ten ruch.
EnglishBecause, as Berkeley tells us, we have no direct access to our physical world, other than through our senses.
Dlaczego? ~~~ Ponieważ, jak mawiał Barkley, nie mamy bezpośredniego dostępu do fizycznego świata, innego niż przez nasz zmysły.
EnglishAlso, it has been shown in other labs -- for instance, Paul Ekman's labs in Berkeley -- that some meditators are able, also, to control their emotional response more than it could be thought.
Dowiedziono też w innych laboratoriach, np. Paula Ekmana w Berkley, że medytujący potrafią kontrolować reakcje emocjonalne bardziej, niż się wydaje.

Pozostałe hasła