EN bend
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

bend (też: arc, arch, bow, curve)
He teacheth my hands to war; So that mine arms do bend a bow of brass.
Ćwiczy ręce me do boju, tak że kruszę łuk miedziany ramiony swemi.
He hath bent his bow, and set me as a mark for the arrow.
Naciągnął łuk swój, a postawił mię jako cel strzałom swym.
For they fled away from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow, and from the grievousness of war.
Bo przed mieczami uciekać będą, przed mieczem dobytym, przed łukiem napiętym, przed ciężkością bitwy.
bend (też: turn, winding, turning)
Just imagine one of those 25-tonners coming round a bend in a small village, misjudging the bend and then trying to reverse!
Wyobraźmy sobie jedną taką ciężarówkę, gdy ma skręcić na drodze w małej wiosce, jej kierowca źle ocenia zakręt i próbuje cofać!
bend (też: bow)
Do not insert the needle at an angle, this may cause the needle to bend and/ or prevent proper addition of the solvent into the vial (see Diagram 4).
Nie należy wbijać igły pod kątem, ponieważ może to spowodować wygięcie igły i/ lub uniemożliwi to prawidłowe dodanie rozpuszczalnika do fiolki (patrz Rysunek 4).
bend

2. Sport

bend
Just imagine one of those 25-tonners coming round a bend in a small village, misjudging the bend and then trying to reverse!
Wyobraźmy sobie jedną taką ciężarówkę, gdy ma skręcić na drodze w małej wiosce, jej kierowca źle ocenia zakręt i próbuje cofać!
bend

Przykłady użycia - "bend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd that bicycle cable can open or close a hand or a hook or bend an elbow.
Linka ta pozwala na otwieranie i zamykanie dłoni lub haka czy zginanie ręki w łokciu.
EnglishWe're going to force you to act against your will, to bend to our will."
Zmusimy cię byś zachowywał się wbrew swej woli, nagniemy cię do naszej woli".
EnglishHe teacheth my hands to war; So that mine arms do bend a bow of brass.
Krzepi nogi moje jako jelenie, a na wysokich miejscach moich stawia mię.
EnglishBend the patch in half so that the S-shaped break in the liner opens.
Zgiąć plaster na pół, aby rozchylić nacięcie w kształcie S wykonane w warstwie ochronnej.
EnglishBe careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.
Aby uniknąć uszkodzenia igły, nie należy zginać ani przekręcać osłonki podczas jej zdejmowania.
EnglishBut at the same time, we say to the people of the European Union, we will not bend the benchmarks.
Jednocześnie mówimy obywatelom w Unii Europejskiej: nie nagniemy standardów.
EnglishBe careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.
Aby uniknąc uszkodzenia igły, nie należy zginać osłonki ani przekręcać nią podczas jej usuwania.
EnglishFor some magicians or mentalists, sometimes the spoon will bend or melt, sometimes it will not.
Niektórym magikom i mentalistom czasami zegnie się łyżka, a czasem nie.
EnglishDo not insert it at an angle as the needle may bend or break.
Nie wprowadzać igły pod kątem, ponieważ może się zgiąć lub złamać.
EnglishHe said, "Well, you just bend time and space, it takes an awful lot of energy, and that's just how you do it."
Wytłumaczył, że wystarczy zagiąć czasoprzestrzeń, co wymaga dużo energii. ~~~ I tyle.
EnglishShape-retaining is common in metal: you bend a piece of aluminum foil, and it holds its place.
Zachowywanie kształtu jest normą w przypadku metalu.
EnglishThis is what happens when Jesse thinks open and close his hand, or bend or straighten your elbow.
Tak dzieje się, gdy Jesse myśli o otwarciu i zamknięciu dłoni lub zgięciu czy rozprostowaniu ręki w łokciu.
EnglishHold the pipette upright, bend the tip of the pipette to break the tip along the scored line.
Przytrzymać ją w pozycji pionowej, zgiąć górną część pipety tak, aby odłamać końcówkę wzdłuż perforowanej linii.
EnglishRemove the rubber tip cap from the syringe (bend and pull)
Zdjąć gumową osłonkę ze strzykawki (zgiąć i pociagnąć).
English♫ Cuz if your mind don't move and your knees don't bend
♫ Bo gdy Twój umysł nie działa, kolana się nie uginają ♫
EnglishYou bend down, you pat him -- you reward him for jumping up.
Schylamy się, głaszczemy go - nagradzamy za skakanie.
EnglishSo this light ray will not continue in a straight line, but would rather bend and could end up going into our eye.
zakrzywia trajektorię nie tylko cząsteczek, ale także światła. ~~~ Dlatego promień zakrzywi się.
EnglishBend the cap at a right angle until it snaps off.
Wygiąć nasadkę pod właściwym kątem, aż odskoczy.
EnglishThis is how Europe will be built, and at times it may even be necessary to bend those regulations a little.
W taki właśnie sposób powstanie Europa; czasami delikatne naginanie tych regulacji może jednak okazać się konieczne.
EnglishBut idealism allied with pragmatism, with rolling up your sleeves and making the world bend a bit, is very exciting.
Ale idealizm połączony z pragmatyzmem, z zakasaniem rękawów i lekkim naginaniem świata jest bardzo ekscytujący.