EN

belts {liczba mnoga}

volume_up
Nie tylko pasy bezpieczeństwa czy ekologiczne silniki.
In all EU countries seat belts must now be worn in all vehicles, including tourist coaches and minibuses.
We wszystkich krajach UE należy zapinać pasy bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, łącznie z autokarami i minibusami.
The preservation and extension of forested areas, as well as green belts in urban environments, must be a priority for all of us.
Wszyscy musimy priorytetowo traktować ochronę lasów i dalsze zalesianie oraz pasy zieleni na obszarach miejskich.
belts (też: bands, stripes, strips, strap)
volume_up
paski {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "belts" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is the time for tightening belts, for seriousness and for concentrating on necessities.
To czas na zaciskanie pasa, powagę i skupienie się na tym, co niezbędne.
EnglishMember States will then have the choice between child seats and loop belts.
Państwa członkowskie będą miały wówczas wybór między fotelikami dla dzieci a tzw. loop belts.
EnglishSo I now would like you to [put] your seat belts on and put your hats [on].
Chcemy się nauczyć więcej o pneumatyce i przepływie powietrza.
EnglishThis is one of the conveyor belts with the thing going by, but then you'll see the ones up above.
To jeden z przenośników z laptopami, widoczne są u góry.
EnglishParticularly in times when citizens have to tighten their belts, the European Union, too, must make savings.
Szczególnie w czasach, gdy obywatele muszą zaciskać pasa, Unia Europejska również musi oszczędzać.
EnglishSurely it is a time to tighten our belts and to set an example.
To przecież pora, by zacisnąć pasa i dać przykład.
EnglishIn all EU countries seat belts must now be worn in all vehicles, including tourist coaches and minibuses.
We wszystkich krajach UE należy zapinać pasy bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, łącznie z autokarami i minibusami.
EnglishNot just seat belts or ecological engines.
Nie tylko pasy bezpieczeństwa czy ekologiczne silniki.
EnglishThe accident was made even more serious by the fact that several passengers were not wearing the safety belts fitted in the bus.
Konsekwencje wypadku były jeszcze gorsze, ponieważ niektórzy pasażerowie nie mieli zapiętych pasów.
EnglishWorkers and trade unions are being asked to tighten their belts, yet purchasing power is declining just about everywhere.
Pracowników i związki zawodowe prosi się o zaciśnięcie pasa, jednakże siła nabywcza spada niemalże wszędzie.
EnglishLadies and gentlemen, the belts being tightened throughout Europe - as a painful and severe measure - are beginning to have an impact.
Panie i panowie! Zaciśnięty na Europie pas - bolesny i surowy środek - zaczyna przynosić efekty.
EnglishEverywhere, belts are being tightened, and public authorities, too, are having to control expenditure and make economies.
Wszędzie zaciska się pasa, więc władze publiczne powinny również ograniczyć swoje wydatki i robić oszczędności.
EnglishProhibition of highgrading and restrictions on fishing for flounder and turbot in the Baltic Sea, the Belts and the Sound (
Zakaz selekcji jakościowej i ograniczeń połowów storni i skarpa w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund (
EnglishThe preservation and extension of forested areas, as well as green belts in urban environments, must be a priority for all of us.
Wszyscy musimy priorytetowo traktować ochronę lasów i dalsze zalesianie oraz pasy zieleni na obszarach miejskich.
EnglishThose are conveyor belts that go around.
EnglishAt present we have a great many aeroplane safety belts that are not used and are not meant for anybody specific.
W chwili obecnej bardzo wiele jest lotniczych pasów bezpieczeństwa, których się nie używa i nie są one przeznaczone dla określonych osób.
EnglishThey are equipped with technologies that are constantly improving: catalytic converters, ABS, ASC, lights, seat belts and so on.
Są one coraz lepiej wyposażone w urządzenia techniczne - katalizatory, ABS, ASC, światła, pasy bezpieczeństwa i tak dalej.
EnglishThink about seat belts.
EnglishOtherwise it would be superficial of me to say: 'Fine, I have decided that child seats are better than safety belts'.
W przeciwnym wypadku byłoby powierzchowne, gdybym powiedział: "W porządku, zdecydowałem, że foteliki dla dzieci są lepsze od pasów bezpieczeństwa”.
EnglishIn a way, they have been transmission belts for the political and economic reforms that we seek to encourage through the ENPI.
W pewnym sensie pełniły one rolę pasów transmisyjnych dla politycznych i gospodarczych reform, które staramy się stymulować za sprawą ENPI.

Synonimy (angielski) dla "belt":

belt
Kuiper belt