"to beat up" po polsku

EN

"to beat up" - polskie tłumaczenie

EN to beat up
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to beat up (też: to batter, to beat, to bruise, to contuse)
volume_up
zbić {czas. dk}
to beat up
volume_up
skuć {czas. dk} [pot.]

2. "beat sb up"

to beat up
volume_up
nastukać {czas. dk} [pot.] (komuś)
to beat up
volume_up
wkulać {czas. dk} [dial.] (komuś)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to beat up"

beat rzeczownik
beat przymiotnik
to beat czasownik
up przymiotnik
up przysłówek
Polish
up przyimek
to up czasownik

Przykłady użycia - "to beat up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPeople are tired of payin ' good money... to watch niggers beat up niggers.
Ludzie są zmęczeni płaceniem za... oglądanie murzynów, bijących murzynów.
EnglishOn 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.
30 lipca 2008 r. obecna władza pobiła mojego kolegę Dimitara Stoyanova.
EnglishThey said they were going to beat us up if we didn't make some gunpowder for them.
Powiedzieli, że nas stłuką, jeśli nie zrobimy im trochę prochu.
EnglishThen how could you serve, you know, a beat up old dress or something.
Więc jak mógłbyś podać, wiecie, starą, wystrzępioną sukienkę, albo coś.
EnglishYou heat it up; you beat it with high pressures; you use chemicals.
Podgrzewasz, uderzasz pod wysokim ciśnieniem, używasz chemikaliów.
EnglishThe day before, her husband beat her up because she was not home in time to prepare dinner for him.
Dzień wcześniej, jej mąż pobił ją ponieważ nie wróciła do domu na czas aby ugotować mu obiad.
EnglishNow, you had a lot of power, and you got to beat people up -- you got a lot of prestige, a lot of respect.
Mieli władzę, mogli kogoś pobić, cieszyli się prestiżem, szacunkiem.
EnglishMy challenge has not been the traffickers who beat me up.
Moim wyzwaniem nie byli handlarze, którzy mnie pobili.
EnglishEverybody knows that the Los Angeles riots happened because four cops beat up a black man named Rodney King.
Wszyscy wiedzą, że do zamieszek w Los Angeles doszło, bo czterech gliniarzy pobiło czarnego mężczyznę, Rodney'a Kinga.
EnglishHow could you show a beat up old dress?
Jak mógłbyś pokazać starą, wystrzępioną sukienkę?
EnglishSo I took this picture three days after she arrived, and she had this beat-up pair of tennis shoes on, with her toes sticking out.
Zrobiłem to zdjęcie trzy dni po tym jak dotarła, a miała na sobie znoszone tenisówki, z których wystawały palce.
EnglishMy students in El Cerrito -- with my help, of course, and with the help of a very beat up oscilloscope -- measured the speed of light.
Moi uczniowie z El Cerrito, oczywiście z moją pomocą i sfatygowanego już oscyloskopu zmierzyli prędkość światła.
EnglishYou have another horse, where maybe the horseshoer beat him up and he'll be terrible for anything on the ground, with the veterinarian, but a person can ride him.
Dajmy na to, że konia pobił kowal. ~~~ Może bać się tego, co na ziemi, w tym weterynarza, ale można go ujeździć.
EnglishBecause it is not so long ago that in Belgium too, police were incited to beat up peaceful demonstrators on orders from the mayor of Brussels.
Jeszcze nie tak dawno, w Belgii policja także miała skłonność do bicia pokojowo nastawionych demonstrantów na rozkaz burmistrza Brukseli.
Englishto beat sb up
EnglishShe thought my side beat up on her side way more often, that we called them brainless, gun-toting racists, and we both marveled at the labels that fit none of the people we actually know.
Była przekonana, że moja strona gnębiła jej stronę znacznie bardziej, że nazywaliśmy ich bezmózgimi, uzbrojonymi rasistami.
EnglishShe was maybe eight feet tall and looked like she could beat me up with one hand, but instead she just nodded at me and said, "Hey, I really felt that.
Miała chyba z dwa i pół metra wzrostu i wyglądała, jakby mogła mnie powalić jedną ręką, ale zamiast tego skinęła na mnie i powiedziała: "Wiesz, też tak się czułam.
EnglishWhen the demonstration was over, the group was attacked by about a dozen thugs who beat them up and snatched banners with the logo of the Socialist Group in the European Parliament.
Po zakończeniu demonstracji zaatakowało tę grupę kilkunastu bandytów, pobili ich, wyrwali transparenty z logo Partii Europejskich Socjalistów.
EnglishBut less directly, the lack of male presence in the culture -- you've got a teachers' lounge, and they're having a conversation about Joey and Johnny who beat each other up on the playground.
Mniej bezpośrednio, niedostatek mężczyzn w kulturze, w pokoju nauczycielskim jest rozmowa o Joe i Jonny'm, którzy pobili się na placu zabaw.