"beach" po polsku

EN

"beach" - polskie tłumaczenie

volume_up
beach {rzecz.}
PL
volume_up
beach {przym.}

EN beach
volume_up
{rzeczownik}

beach (też: strand, yarborough)
And this particular beach is Kailua Beach, the beach where our president and his family vacationed before moving to Washington.
To plaża Kailua, gdzie wczasy spędzał prezydent, przed przeprowadzką do Waszyngtonu.
How many people have seen a "beach closed" sign?
Ilu z nas widziało znak "plaża zamknięta"?
It's a stretch of beach we know so well.
Plaża, którą doskonale znamy.

Przykłady użycia - "beach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA couple of years ago when I was attending the TED Conference in Long Beach, I met Harriet.
Kilka lat temu kiedy byłem na konferencji TED w Long Beach, spotkałem Harriet.
EnglishAnd no, James Foster of Newport Beach, I'm technically not single.
I nie, James' ie Foster' rze z Newport Beach, praktycznie jestem już z kimś.
EnglishI'm here today to talk about autonomous, flying beach balls.
Dziś będę mówić o autonomicznych, latających piłkach plażowych. ~~~ Nie.
EnglishThis is Brian Rooney for Nightline, in Long Beach, California.
Mówił Brian Rooney dla programu Nightline, z Long Beach w Kalifornii.
EnglishBut when day was now breaking, Jesus stood on the beach: yet the disciples knew not that it was Jesus.
A gdy już było rano, stanął Jezus na brzegu; wszakże nie wiedzieli uczniowie, żeby był Jezus.
EnglishThey've probably heard of the South Beach Diet, or the Atkins Diet.
Słyszeli coś o Diecie South Beach, lub o Diecie Atkinsa.
EnglishAnd that's us down there in L.A. and Long Beach on the bottom.
A to my tutaj w L. A. i Long Beach na dole.
EnglishI got a radio, blanket, beach chair, dark glasses, dog.
Mam radio, koc, leżak, ciemne okulary, psa.
EnglishHe taught mechanics in a high school in Long Beach, and found that his students were no longer able to solve problems.
Uczył mechaniki w liceum w Long Beach, i zauważył, że jego uczniowie nie są już w stanie rozwiązywać problemów.
EnglishAnd they have a very strange way of cleaning up the beach.
EnglishAnd there were gathered unto him great multitudes, so that he entered into a boat, and sat; and all the multitude stood on the beach.
I zebrał się do niego wielki lud, tak iż wstąpiwszy w łódź, siedział, a wszystek lud stał na brzegu.
EnglishOur last day in Portugal, we were in the district capital of Faro, and Catherine decided that she wanted to go to the beach one last time.
Ostatniego dnia w Portugalii byliśmy w stolicy dystryktu Faro.
EnglishIt's everywhere on the beach, I discovered.
Englishwhich, when it was filled, they drew up on the beach; and they sat down, and gathered the good into vessels, but the bad they cast away.
Który gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, a usiadłszy, wybierali dobre ryby w naczynia, a złe precz wyrzucali.
EnglishIn some years, like this year, we found more than 80 percent of the adult penguins dead on the beach were covered in oil.
W niektórych latach, np. w tym roku, stwierdziliśmy, że ponad 80% martwych dorosłych pingwinów znalezionych na plażach było pokrytych ropą.
EnglishTake an arbitrary example, Long Beach, California, you can go and have a look at what recovery money they've been spending on different things such as energy.
Wybierzmy jakiś przykład: Long Beach. ~~~ Możemy zobaczyć, na co idą pieniądze z programu stymulacyjnego.
EnglishThis is a cheap pair of sunglasses that we bought at the Venice Beach boardwalk, some copper wire and some stuff from Home Depot and Radio Shack.
To tanie okulary przeciwsłoneczne, które kupiliśmy na promenadzie, trochę drutu miedzianego, oraz rzeczy z Home Depot i Radio Shack.
Englishto lie on the beach
Englishbeach wind screen
Englishto lay on the beach