"be yourself" po polsku

EN

"be yourself" - polskie tłumaczenie

EN be yourself
volume_up
{wykrzyknik}

be yourself

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "be yourself"

to be czasownik
BE rzeczownik
yourself zaimek

Przykłady użycia - "be yourself" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Vice-President of the Commission and you yourself have actually said that too.
Pan wiceprzewodniczący Komisji i pani osobiście de facto również to powiedzieli.
EnglishEquipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
Potrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
EnglishWhat should you do before you give yourself a subcutaneous injection of Kineret?
Co należy zrobić przed samodzielnym podskórnym wstrzyknięciem leku Kineret?
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Neulasta.
W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neulasta.
EnglishThe following instructions explain how to inject Omnitrope 5 mg/ ml yourself.
Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 5 mg/ ml.
EnglishIntroduction The following instructions explain how to inject Valtropin yourself.
Wstęp Poniższa instrukcja wyjaśnia sposób samodzielnego wstrzykiwania leku Valtropin.
EnglishThe following instructions explain how to inject Omnitrope 1.3 mg/ ml yourself.
Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 1, 3 mg/ ml.
EnglishThe following instructions explain how to inject Omnitrope 3.3 mg/ ml yourself.
Poniższe zalecenia wyjaśniają, jak samodzielnie wstrzykiwać lek Omnitrope 3, 3 mg/ ml.
EnglishWhen you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.
Jeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.
EnglishMcElroy joins us, I'd be pleased if you kept your opinions to yourself.
Gdy McElroy do nas dołączy byłbym wdzięczny gdybyś zachował swoje opinie dla siebie.
EnglishThe best places to inject yourself arethe top of your thighs andthe abdomen.
Najlepsze miejsca samodzielnego wstrzyknięcia: górne części ud oraz brzuch.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Neupopeg.
pu W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wstrzykiwania leku Neupopeg.
EnglishFollow your doctor's instructions exactly and never change the dose yourself.
Należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza i nigdy samodzielnie nie zmieniać dawek.
EnglishSo of course, what you don't do properly yourself is never deemed done really.
Oczywiście, czego ty sam dobrze nie zrobisz nie jest nigdy uważane za naprawdę zrobione.
English(DE) Commissioner, you said yourself that 60% of undertakings intend to do nothing.
(DE) Panie komisarzu! Sam pan powiedział, że 60% przedsiębiorstw nie zamierza nic robić.
EnglishNow it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers.
" Nie zawsze łatwo jest się zmobilizować - i dlatego wymyślono matki.
EnglishMy belief is that you don't have to make yourself bad to look at these issues.
Wierze, że nie musicie uważać się za złych by spojrzeć na te problemy.
EnglishAs you said yourself, Europe is about compromises but also ensuring dynamics.
Jak sam pan powiedział, w Europie chodzi o kompromisy, lecz także o zapewnienie dynamiki.
EnglishThis section contains information on how to give yourself an injection of Nespo.
u W tej części podano informacje dotyczące samodzielnego wykonywania wstrzyknięć leku Nespo.
EnglishIn fact you have diagnosed deficiencies; you have said as much yourself in your speech.
Faktycznie zdiagnozował pan braki, powiedział pan tak w swoim wystąpieniu.