"to be on the blink" po polsku

EN

"to be on the blink" - polskie tłumaczenie

EN to be on the blink
volume_up
{czasownik}

to be on the blink (też: to be out of order)
to be on the blink (też: to be out of order)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to be on the blink"

to be czasownik
BE rzeczownik
on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
to blink czasownik

Przykłady użycia - "to be on the blink" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe know, for example, we know liars will shift their blink rate, point their feet towards an exit.
Wiemy na przykład, że kłamcy częściej mrugają, kierują stopy w stronę wyjścia.
EnglishAnd you can see here that what it's doing is it's recording my eyes every time I blink.
Program rejestruje obraz moich oczu za każdym razem, kiedy mrugam.
EnglishThat's only about 2,000 human generations, the blink of an eye in an evolutionary sense.
To jedynie 2000 pokoleń. ~~~ W skali ewolucji to mrugnięcie okiem.
EnglishWell, a blink of an eye is less than 100 megabytes so we are talking about a tremendous step forward.
Dobrze, mrugnięcie oka to mniej niż 100 megabajtów, a zatem rozmawiamy o ogromnym kroku naprzód.
EnglishBut now, in the blink of an eye, the game has changed again.
Ale teraz - w mgnieniu oka - reguły gry zmieniły się ponownie.
EnglishSo to make this blink faster or slower, you would just turn this knob and basically make it pulse faster or slower.
Żeby migały szybciej lub wolniej wystarczy użyć pokrętła i to wystarczy.
EnglishMove your eyes around, blink, maybe close one eye.
poruszajcie trochę oczami, mrugnijcie, może zamknijcie jedno oko.
EnglishCE: All of this has happened in the blink of an eye.
CE: "Wszystko to się wydarzyło w mgnieniu oka.
EnglishI think I was supposed to talk about my new book, which is called "Blink," and it's about snap judgments and first impressions.
Miałem mówić o swojej nowej książce, pt. "Błysk!”, o pochopnych osądach i pierwszych wrażeniach.
EnglishAnd, you know, I want to make it blink and do all that at the same time.
EnglishNow blink left to turn back left.
EnglishEvery time you blink it will switch.
EnglishHe was in some sort of catatonic state where he could be aware of his surroundings, but couldn't even blink to indicate that he was alive.
Cierpiał na coś w rodzaju katatonii, - zdawał sobie sprawę, co dzieje się wokół, ale nie mógł nawet mrugnąć, żeby dać znak, że żyje.
EnglishBetween doses, the red light will blink in one-second pulses to indicate the approximate number of doses administered up to the present time.
Pomiędzy kolejnymi dawkami, czerwona dioda błyska jednosekundowymi impulsami wskazując przybliżoną liczbę dotychczas podanych dawek.
EnglishNow what does a pre-frontal cortex do for you that should justify the entire architectural overhaul of the human skull in the blink of evolutionary time?
No ale co takiego daje kora przedczołowa, co usprawiedliwi zupełną przebudowę czaszki, w tak krótkim czasie z punktu widzenia ewolucji?
EnglishU.K. jurors in the U.K. justice system like to see a live witness to see whether they can pick up the telltale signs of mendacity -- the blink, the hesitation.
Sędziowie w Wielkiej Brytanii wolą przesłuchiwać świadków na żywo by stwierdzić, czy dostrzegą oznaki wskazujące na kłamstwo -- mrugnięcie okiem, niezdecydowanie.