"be inundated" po polsku

EN

"be inundated" - polskie tłumaczenie

EN be inundated
volume_up
{czasownik}

be inundated (też: to be besieged)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "be inundated"

to be czasownik
BE rzeczownik
to inundate czasownik

Przykłady użycia - "be inundated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOtherwise, the Committee on Budgetary Control will be inundated with work.
W przeciwnym bowiem razie Komisja Kontroli Budżetowej zostanie zawalona pracą.
EnglishWe are also inundated with lots of other possible infringements in this area.
My także jesteśmy zasypywani informacjami o wielu innych domniemanych naruszeniach w tej dziedzinie.
EnglishI was inundated with opinions on the common position, which my government has also approved.
Przytłoczyła mnie fala opinii w sprawie wspólnego stanowiska, które mój rząd również poparł.
English. - (FR) The official figures are evidence of it: Europe is being inundated with illegal immigrants.
na piśmie. - (FR) Oficjalne dane dowodzą, że Europę zalewają nielegalni imigranci.
English. ~~~ We're inundated with news all the time that the sea ice is disappearing and it's at its lowest level.
Ciągle docierają do nas informacje, że lód morski się topi, a jest go mniej niż kiedykolwiek.
EnglishNow, our environment is inundated with evidence.
Nasze otoczenie zawiera całę masę dowodów.
EnglishWe are continuously inundated with complaints.
EnglishAnd that doesn't just work for me in terms of abstract numbers -- this overload of health information that we're inundated with. ~~~ But it actually hits home.
I to nie dzięki abstrakcyjnym liczbom składającym się na ogrom informacji medycznej, która nas zalewa lecz dzięki informacji, która do mnie dociera.
EnglishOn the other hand, Europe has been inundated with cheap goods from the Far East, the manufacture of which has, in many cases, involved the exploitation of workers.
Z drugiej strony, Europa została zalana tanimi towarami z Dalekiego Wschodu, w produkcji których w wielu przypadkach dochodzi do wyzysku pracowników.