"be back later" po polsku

EN

"be back later" - polskie tłumaczenie

EN be back later
volume_up

1. IT

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "be back later"

to be czasownik
BE rzeczownik
back rzeczownik
back przymiotnik
Polish
back przysłówek
back
Polish
to back czasownik
later przymiotnik
later przysłówek
late przymiotnik
late przysłówek

Przykłady użycia - "be back later" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf you don't see a warning in Webmaster Tools, but your site is flagged, please check back later.
Jeśli witryna została oznaczona jako niebezpieczna, ale w Narzędziach dla webmasterów nie ma ostrzeżenia, sprawdź ponownie później.
EnglishMaybe I should come back later.
EnglishThere is seldom any reason for Member States to send money to Brussels and then have their researchers ask for it back later.
Rzadko zdarza się, aby państwa członkowskie znalazły powód, aby wysyłać pieniądze do Brukseli, a następnie skłaniać swoich badaczy do ich odebrania.
EnglishIf Europe attempts to ban or restrict the traditions of other democratic countries, goodwill might just come back later and slap it in the face.
Jeśli Europa spróbuje zakazać lub ograniczyć tradycje innych demokratycznych krajów, dobra wola może wkrótce odbić się rykoszetem.